Suoraan sisältöön

Erityisopettaja

Erityisopettaja tukee ja auttaa lukion opiskelijoita opiskeluun ja oppimiseen liittyvissä pulmissa kuten lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksissa, työskentelyn aikatauluttamisessa (esim. lukusuunnitelmat), erilaisten opiskelutekniikoiden harjoittelemisessa ja erityisjärjestelyjen hakemisessa.  

 

Erityisopettajalta voi varata ajan yksilötapaamiseen. Lisäksi erityisopettaja toimii opettajana pienryhmissä (esim. tukipajat) ja tukikursseilla.  

 

Lukuvuoden alussa erityisopettaja pitää kaikille aloittaville ryhmille infon erityisopettajan tuesta sekä lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksia seulovan alkukartoituksen. 

 

Lukion opiskelijat voivat tarvittaessa hakea ylioppilaskokeisiin erityisjärjestelyä, mikäli siihen on olemassa perusteet. Erityisopettaja ohjaa opiskelijoita näiden järjestelyiden suunnittelemisessa, kokeilemisessa ja hakemisessa. Yleisimmät hakuperusteet ovat lukivaikeus, pitkäaikaissairaus, vamma tai vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta. On opiskelijan itsensä vastuulla hakeutua erityisopettajalle ja käynnistää erityisjärjestelyiden hakuprosessi. Lisätietoja erityisjärjestelyistä saa erityisopettajalta, rehtorilta sekä Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuilta. 

 

Erityisopettaja 

Liisa-Maria Nikkanen 

puh. 040 6757818, liisa-maria.nikkanen(at)edu.hel.fi 

 

Otathan yhteyttä ensisijaisesti puhelimitse tai Wilman kautta. 

 




03.05.2021 13:56