Suoraan sisältöön

Opiskelijan tuki

Kuva: Sointu Huttunen

Lukiossa oppilaille on tarjolla monenlaista tukea. Opinto-ohjausta saavat kaikki lukion opiskelijat. Opiskelijahuollon tuki on kaikkien käytettävissä.

Helsingin lukioissa opiskelijat voivat saada opinnoissaan erityistä tukea, kuten lukiopetusta. Ylioppilaskirjoituksissa on mahdollisuus erityisjärjestelyihin, mikäli siihen on tarvetta.

Opiskelijahuolto

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilöllisenä opiskelijahuoltona. Opiskeluhuollosta huolehtii kolme eri ryhmää. Yhteisöllisessä opiskelijahuollossa käsitellään opiskelijahuollon yleisiä asioita, ei opiskelijoiden yksilöllisiä asioita. Yksilöllistä opiskelijahuoltoa toteutetaan pedagogisissa asiantuntijaryhmissä sekä opiskeluhuollon asiantuntijaryhmissä.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto
Yhteisöllistä opiskeluhuoltoryhmää ja sen työskentelyä johtaa rehtori. Ryhmään kuuluvat psykologi, kuraattori, opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja, erityisopettaja, opettajajäsen, opiskelijoiden edustajat sekä huoltajien edustaja. Ryhmä kokoontuu 3–6 kertaa lukuvuoden aikana. Opiskelijakunnan hallitus valitsee opiskelijoiden edustajan, ja huoltajien edustaja valitaan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden huoltajista vanhempainillassa.

Pedagogiset asiantuntijaryhmät
Pedagogisen asiantuntijaryhmän tavoitteena on tukea opiskelijaa yksilöllisesti. Ryhmän koollekutsujana on se, jolla herää huoli opiskelijasta. Huoli voi tulla esiin esimerkiksi ryhmänohjaajien ja opinto-ohjaajien kokoontumisessa tai jossakin muussa yhteydessä. Ryhmään kootaan henkilöt opiskelijan tarpeen mukaan.
Helsingin kuvataidelukiossa on myös opintojen seurantaan keskittyvä, säännöllisesti kokoontuva pedagoginen asiantuntijaryhmä, jossa ryhmänohjaajilla ja opinto-ohjaajilla on tärkeä rooli. Ryhmä konsultoi tarvittaessa kuraattoria, psykologia ja terveydenhoitajaa.

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmät
Yksilökohtaisen opiskelijahuollon toiminnassa tapauskohtaisesti koottavalla asiantuntijaryhmällä on keskeinen rooli. Asiantuntijaryhmän kokoaa se henkilö, joka ensimmäisenä havaitsee yksilöllisten opiskeluhuoltopalveluiden tarpeen. Ryhmä kootaan opiskelijan toiveen mukaisesti. Opiskelijahuollon palvelut ovat opiskelijalle vapaaehtoisia. Opiskelijalta (tai tietyissä tapauksissa huoltajalta) pitää saada lupa hänen asioidensa käsittelyyn.

Lukiossa opiskelijaa voidaan tukea tarvittaessa erityisjärjestelyin. Helsingissä lukio-opiskelijoilla on mahdollisuus saada erityisopettajan yksilö- tai pienryhmäopetusta. Lukioissa annetaan myös tuki- ja lukiopetusta. Erityisopettaja opastaa opiskelijaa opinnoissa, ylioppilaskokeen erityisjärjestelyjen suunnittelemisessa ja hakemisessa.

YHTEYSTIEDOT:

Erityisopettaja

Liisa-Maria Harju, puh. 0406757818

Psykologi
Pauliina Koskinen  
Otathan yhteyttä puhelimitse
040 336 0859

Kuraattori
Sanna Kattelus-Mäkisalo
Otathan yhteyttä puhelimitse
040 6645867

LISÄTIETOJA:

Kansaneläkelaitos KELA 
Linkki psykologien sivuille
Linkki oppimisen tuki -sivustolleJAA
02.09.2019 16:28