Suoraan sisältöön

På svenska

Helsingfors bildkonstgymnasium är ett specialgymnasium för bildkonst med två linjer, den så kallade bildkonstlinjen och multimedia. Förutom de allmänbildande skolämnena kan man fritt välja olika bildkonstämnen: ritning och målning, grafik, skulptur, keramik, textil, multimedia, teknisk ritning och kurser med foto, video och datorgrafik. Antalet kurser i bildkonstämnen är ca. 60, varav 12 är obligatoriska för varje elev.

Var hittar du oss?

I vår skola har vi 620 elever och våra byggnader ligger på Torkelsbacken, mitt i stadsdelen Berghäll. Huvudbyggnaden hittar du på Torkelsgatan 6 och vårt ”konsthus” ligger i närheten, på Terrassgatan 5. Där finns det också en gammal gårdsbyggnad ”Camera Aurea”, en utställningslokal för eleverna.

Hur kommer du in i vår skola?

Vi har ett inträdesprov i vår skola. Därtill räknas med medeltalet av läsämnen från slutbetyget. Helsingfors bildkonstgymnasium är ett av Finlands populäraste gymnasier.

Internationellt samarbete

Vår skola har varit en s.k. ASP-skola (Unesco) ända sedan 1990. Vi har skapat ett nätverk av vänskolor med elevutbyte, utställningar, studieresor, lägerskolor och projekt till flera europeiska länder.21.03.2022 14:50