Hoppa till innehållet

Villkor för beviljande av understöd

Helsingfors stads idrottsunderstöd kan beviljas endast allmännyttiga föreningar. Föreningars allmännyttighet utvärderas i beskattningen. Kravet på allmännyttighet gäller alla understödsformer utom evenemangsunderstödet.

Mer detaljerade villkor och grunder för beviljande av understöd beskrivs separat för varje understödsform.

Gå tillbaka till idrottsunderstödens hemsida

Gå till e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Villkor för beviljande av understöd

Understödsformer

Kontaktuppgifter