Hoppa till innehållet

Understödsformer för medborgarverksamhet inom idrott och motion

Att se mer info om varje understöd, klicka undestödformens namn:

Verksamhetsunderstöd

Understöd för framställning av orienteringskartor

Understöd till andra föreningar som främjar idrott och motion

Startunderstöd

Evenemangsunderstöd

Riktad understöd för idrott och motion

Separata ansökningar

Belöning av idrottare


Gå till e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Villkor för beviljande av understöd

Kontaktuppgifter

Gå tillbaka till idrottsunderstödens hemsida