Hoppa till innehållet

Understöd till idrott

Helsingfors stöder stadens idrottsföreningar och specialgrupper genom att dela ut omkring 8 miljoner euro i understöd årligen. Föreningar kan ansöka om verksamhetsunderstöd, projektunderstöd  samt verksamhetsunderstöd för evenemang som främjar idrott och motion. Övriga understödsformer är Startunderstöd för idrottsföreningar som varit verksamma högst ett år, understöd för att trycka orienteringskartor samt understöd till andra föreningar som främjar idrott och motion.

När du ansöker om understöd, läs noggrant igenom kriterierna för beviljande av understöd och anvisningarna för ansökan.

Idrottsväsendets understöd delas ut årligen till idrottsföreningar i Helsingfors samt för motions- och idrottsverksamhet för pensionärer och specialgrupper enligt de ansökningsanvisningar för understöd (PDF) som fastställts av idrottssektorn. Understöd ska i första hand sökas på ett elektroniskt formulär på adressen asiointi.hel.fi

Coronavirusepidemin och idrottsunderstöd


Understöd till idrott 2021

Verksamhetsunderstöd, understöd för framställning av orienteringskartor och understöd till andra föreningar som främjar idrott och motion ska sökas senast 15.2.2021. Start- och evenemangsunderstöd samt riktat understöd för idrott och motion kan sökas året om. Understöden beviljas inom ramarna för anslaget.


Idrottshobbyer inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors

Välkommen med på tillfället Idrottshobbyer som en del av Finlandsmodellen i Helsingfors torsdagen den 15.4.2021 kl. 17-18.30 på distans via Teams.

Pilotskedet för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors har inletts. Under tillfället har bl.a. projektets ledare samt Helsingfors idrottservice ordet. Senare diskuterar vi ämnet ur ett idrottsperspektiv. Tillfället är ämnat för idrottsföreningar-, organisationer och –företag. Anmäl dig med och ställ förhandsfrågor senast söndagen 11.4.2021 via länken (på finska).

PROGRAM

  • Öppningstal, chefen för idrottstjänster Tuuli Salospohja, Helsingfors stad 
  • Hur har Finlandsmodellen för hobbyverksamhet fötts och vilka förändringar söker vi med modellen?  Ansvarig forskare Mikko Salasuo, Nätverket för ungdomsforskning
  • Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors  Områdeschef för ungdomsarbete Tiina Hörkkö och projektchef Irma Sippola, Helsingfors stad
  • Genomgång av förhands-, och chattfrågor
  • Sammandrag och avslutningsord


Aktuellt om understöd (på finska)

Allmännt om understöd för idrott

Villkor för beviljande av understöd

Understödsformer

Separata ansökningar

Belöningar av idrottare

Ansökningstider

Ansökningsprocess och beslutsfattande

Elektroninsk ansökan och bilagor

Användningen av understödet och rapportering

Kontaktuppgifter

Gå till e-tjänsten (asiointi.hel.fi)