Hoppa till innehållet

Understöd för framställning av orienteringskartor

Föreningar kan ansöka om understöd på basis av kostnaderna för framställning av kartor året innan. Understöd kan beviljas för de orienterings- och undervisningskartor som har rapporterats till Orienteringsförbundets kartregister. Understöd beviljas endast för färdiga första och nya kartupplagor samt uppdateringskartor som tryckts år 2020.

Godtagbara kostnader som understöds är kartornas tryckkostnader och kostnader för grundmaterial (tillstånd, flygfotografering, kopiering och ritningar) samt för terrängarbeten. För varje karta ska specifikationer över kostnaderna fogas till ansökan.

Fakturor för och kvitton på framställningskostnader för orienteringskartor skickas på separat begäran. Fakturor och kvitton ska inte fogas till ansökan om understöd.

Talkoarbete beaktas enligt följande tabell:

Karttyp

Högst timmar/km 2

Högst euro/timme

Högst euro/km 2

Första kartupplaga

50

10

500

Förnyad kartupplaga

30

10

300

Uppdateringskarta

20

10

200


Om kartan innefattar olika karteringssätt (första, förnyad och uppdatering) delas den angivna mängden talkoarbete i proportion till de kartlagda kvadratkilometrarna för respektive karteringssätt. Från de kartspecifika kostnaderna görs avdrag för intäkterna för kartan, till exempel reklamintäkter, bidrag och försäljningsintäkter.

Understödet beviljas inom ramarna för de tillgängliga anslagen till ett belopp som motsvarar högst 60 procent av den förlust som uppstår genom skillnaden mellan utgifter och intäkter. För kartor som framställts i samarbete mellan flera föreningar betalas understöd enligt proportionerna som föreningarna meddelar. Helsingfors stads logo ska synas på kartan som understödet söks för.

Beslut om beviljande av understöd för framställning av orienteringskartor fattas av chefen för idrottstjänsterna.

Gå tillbaka till idrottsunderstödens hemsida

Gå till e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Villkor för beviljande av understöd

Understödsformer

Kontaktuppgifter