Hoppa till innehållet

Startunderstöd

Startunderstöd kan beviljas idrotts- och motionsföreningar som varit verksamma i högst ett år eller som inlett sin registreringsprocess. Beloppet på startunderstödet är 500 (femhundra) euro.

Startunderstöd kan beviljas idrotts- och motionsföreningar som uppfyller följande kriterier:

  1. Idrottsföreningens stadgeenliga hemort är Helsingfors. Föreningen är huvudsakligen verksam i Helsingfors och dess verksamhet är öppen för alla helsingforsare.
  2. Föreningens huvudsakliga stadgeenliga verksamhet ska vara idrotts- eller motionsverksamhet.
  3. Föreningen följer i all sin verksamhet god förvaltningssed och principerna för rent spel (Reilu Peli, idrotts- och motionsorganisationernas gemensamma beskrivning av en bra verksamhet inom motion och idrott).

Principerna för rent spel (på finska): https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/liite-2-urheiluyhteison-reilun-pelin-ihanteet-ja-tavoitteet.pdf

God förvaltningssed i föreningar: https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2018/12/hh-opas-sve_v1.pdf

En förening kan beviljas startunderstöd endast en gång.

Beslut om beviljande av startunderstöd fattas av chefen för idrottstjänsterna.

Gå tillbaka till idrottsunderstödens hemsida

Gå till e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Villkor för beviljande av understöd

Understödsformer

Kontaktuppgifter