Hoppa till innehållet

Riktat understöd för idrott och motion

Riktade understöd för idrott och motion kan beviljas registrerade idrotts- och motionsföreningar i Helsingfors för riktad idrotts- och motionsverksamhet eller projekt som inte stöds genom grundunderstöd. Det riktade understödet är ett behovsprövat understöd.

Med riktade understöd kan man årligen stödja åtgärder eller projekt som främjar jämlikhet och jämställdhet inom motion och idrott, till exempel projekt som stärker verksamhetsförutsättningarna för tävlings- och elitidrott för kvinnor och flickor i Helsingfors, främjar motionshobbyer i idrottsföreningar för högstadieelever och äldre ungdomar, främjar aktiviteter för invandrare eller mindre bemedlade ungdomar, eller förhindrar att utövare slutar med sin hobby.

Understödet kan beviljas årligen inom ramarna för anslaget.

Beslut om riktat understöd för idrott och motion fattas av idrottsdirektören.

Gå tillbaka till idrottsunderstödens hemsida

Gå till e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Villkor för beviljande av understöd

Understödsformer

Kontaktuppgifter