Suoraan sisältöön

Evenemangsunderstöd

Idrottsservicens evenemangsunderstöd delas ut årligen. Information om ansökning av understöd för 2018 publiceras på denna sida i december 2017.

Idrottsservicen delar ut 77 000 euro i evenemangsunderstöd till idrotts- och motionsevenemang under 2017. 

Beviljandet av evenemangsunderstöd förutsätter att den sökande är en registrerad förening, ett registrerat företag eller samfund från Helsingfors som har lämnat in sin understödsansökan via det elektroniska understödssystemetasiointi.hel.fi före tisdagen den 31 januari 2017 eller till stadens registratorskontor före kl. 16.00 tisdagen den 31 januari 2017.

Understöden delas in i tre kategorier:
- småskaliga, regionala idrotts- och motionsevenemang, 200 - 1 000 euro
- medelstora idrotts- och motionsevenemang, 5 000 - 10 000 euro
- stora idrotts- och motionsevenemang som livar upp stadsbilden och som också har en internationell dimension, 5 000 - 20 000 euro

I evenemangsunderstöden för 2017 betonas hur jubileumsåret Finland 100 syns under evenemanget.

Kriterierna för evenemangsunderstöd:
1) Evenemangsunderstöd beviljas för idrotts- och motionsevenemang som ordnas i Helsingfors stad och som sätter stadsborna i rörelse och/eller livar upp stadsbilden. Tävlingar som understöds kan vara högst tävlingar på nationell nivå (FM) för unga, underställda grenförbunden.

2) Vid beviljande av understöd betonas
- evenemangets omfattning, mångsidighet och internationella karaktär,
- evenemangets synlighet i stadsbilden i Helsingfors,
- engagemang av nya grupper i idrott och motion,
- satsningar på ungdomsverksamhet och/eller förebyggande av utslagning,
- beaktande av miljöfrågor.
I evenemangsunderstöden för 2017 betonas huruvida evenemangen anknyter till temat för jubileumsåret Finland 100.

3) Följande evenemang beviljas inte understöd:
- idrottsföreningars sedvanliga tävlingsverksamhet
- idrottsföreningars interna evenemang
- läger- eller kursverksamhet som föreningar ordnar
- nationella elittävlingar (FM) för vuxna
- internationella elittävlingar (NM, EM och VM)

Vid beviljande av evenemangsunderstöd iakttas stadens allmänna villkor för beviljande av understöd (Helsingfors stads ekonomi- och planeringscentral 12.12.2011). Idrottsservicen beviljar inte flera olika understöd till ett och samma evenemang utan endast ett evenemangsunderstöd.

Information
Ritva Oljakka, tfn. 09 310 87439, ritva.oljakka@hel.fi
Lassi Laitinen, tfn. 09 310 87947, lassi.laitinen@hel.fi