Hoppa till innehållet

Belöning av idrottare

Helsingfors stad belönar varje år idrottare från Helsingfors på många olika sätt.

År 2019 fastställde stadsstyrelsen följande principer för belöning för idrottsprestationer:

  1. Stipendier som baserar sig på internationella idrottsframgångar

Helsingforsidrottare i individuella grenar och laggrenar belönas för idrottsprestationer i olympiska spelen och paralympiska spelen eller i VM-tävlingar i olympiska och paralympiska grenar enligt följande:

Individuella grenar

Allmän serie – 1:a plats, 2:a plats, 3:e plats
Olympiska spelen och paralympiska spelen – 10 000 euro, 7 500 euro, 5 000 euro
VM-tävlingar (olympiska grenar) – 7 500 euro, 5 000 euro, 2 500 euro

Laggrenar

Allmän serie – 1:a plats, 2:a plats, 3:e plats
Olympiska spelen och paralympiska spelen – 5 000 euro, 3 750 euro, 2 500 euro
VM-tävlingar (olympiska grenar) – 3 750 euro, 2 500 euro, 1 250 euro

Den äldsta åldersklassen för unga idrottare belönas för prestationer i officiella VM-tävlingar i olympiska grenar enligt följande:

Individuella grenar

1:a plats, 2:a plats, 3:e plats
Ungdomsserie (äldsta åldersklassen)
VM-tävlingar (olympiska grenar) – 3 750 euro, 2 500 euro, 1 250 euro

Laggrenar

1:a plats, 2:a plats, 3:e plats
Ungdomsserie (äldsta åldersklassen)
VM-tävlingar (olympiska grenar) – 1 850 euro, 1 250 euro, 750 euro
Dessutom kan framgångsrika Helsingforsidrottare belönas enligt prövning för prestationer i VM-tävlingar i nationellt viktiga grenar, som omfattas av de internationella grenförbundens tävlingssystem. Belöningen gäller för prestationer i den allmänna serien i individuella grenar och laggrenar som de nationella grenförbunden har utsett idrottare till. I sådana fall tillämpas stipendiesummorna för allmän serie i VM-tävlingar i individuella grenar och laggrenar.

För att få belöning måste man ha Helsingfors som hemort både då prestationen uppnås och då belöningen delas ut. Idrottaren eller laget kan beviljas endast ett stipendium per kalenderår. Stipendiet beviljas på basis av den bästa prestationen. En idrottare som redan har belönats med ett stipendium på basis av en internationell idrottsframgång kan dock utses till årets idrottare i Helsingfors.

2. Helsingforsdagens idrottare

Varje år på Helsingforsdagen belönar man dessutom idrottsprestationer genom att dela ut följande erkännanden eller stipendier:

Årets idrottare i Helsingfors – 10 000 euro
Årets idrottsförening i Helsingfors – 5 000 euro
Årets unga idrottare i Helsingfors – 2 500 euro
Årets tränare i Helsingfors – 2 500 euro
För att få belöning måste man ha Helsingfors som hemort både då prestationen uppnås och då belöningen delas ut.
Dessa principer har tillämpats från och med den 1 december 2018.

Förfrågningar

Taina Korell, tfn 09 310 38038, taina.korell@hel.fi
Minna Rehn, tfn 09-310 36794, minna.rehn@hel.fi