Hoppa till innehållet

Ansökningstider

Samtliga idrottsunderstöd söks med idrottsväsendets blanketter via stadens e-tjänster. Även bilagorna som behövs för ansökan lämnas in via det elektroniska systemet. Bilagorna kan lämnas in elektroniskt även efter att den egentliga ansökan har lämnats in.

Verksamhetsunderstöd, understöd för framställning av orienteringskartor och understöd till andra föreningar som främjar idrott och motion ska sökas senast 15.2.2021. Start- och evenemangsunderstöd samt riktat understöd för idrott och motion kan sökas året om. Understöden beviljas inom ramarna för anslaget.

Gå tillbaka till idrottsunderstödens hemsida

Gå till e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Villkor för beviljande av understöd

Understödsformer

Kontaktuppgifter