Suoraan sisältöön

Understöd för grundläggande konstundervisningGrundläggande konstundervisning är undervisning i konstämnen som är målinriktad och från nivå till nivå fortskridande, och som primärt riktas till barn och unga. Den ger eleverna beredskap att uttrycka sig och även att söka sig till yrkesutbildning och högre utbildning inom konstformen i fråga.
 

Sammanslutningar som får understöd för grundläggande konstundervisning lämnar årligen under understödsperioden in en ansökan om understöd med bilagor via Helsingfors stads e-tjänster.


Tillstånd för anordnande av grundläggande konstundervisning

Ansökningstiden för tillstånd för anordnande av grundläggande konstundervisning gick ut 12.4. 2019. Tilläggsinformation: specialplanerare Nina Gran, nina.gran@hel.fi


Träffar för grundläggande konstundervisning

GUK-träff organiserades på kulturcentret Caisa i Berghäll  9.8 2019.  På programmet var diskussion i anslutning till ministeriets utredning om GUK; https://valtioneuvosto.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/1410845/taiteen-perusopetuksen-valtionosuutta-tulisi-kasvattaa


Mer information om stödet för grundläggande konstundervisning ges av:

Nina Gran, specialplanerare, (09) 310 37006, nina.gran@hel.fi


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Ansökningstider

Elektronisk ansökan och bilagor

Ansökningsprocessen och beslutsfattande

Anvisningar och länkar

Kontaktuppgifter

Understöd för kultur


Foto: Helsinki Material Bank


DELA