Hoppa till innehållet

Understöd för grundläggande konstundervisning!!! ​Kulturens understödsslag och bedömningsgrunder ändras från och med 1.6.2022.  Läs mer


Grundläggande konstundervisning är undervisning i konstämnen som är målinriktad och från nivå till nivå fortskridande, och som primärt riktas till barn och unga. Den ger eleverna beredskap att uttrycka sig och även att söka sig till yrkesutbildning och högre utbildning inom konstformen i fråga.

Sammanslutningar som får understöd för grundläggande konstundervisning lämnar årligen under understödsperioden in en ansökan om understöd med bilagor via Helsingfors stads e-tjänster.


Ansökningstiden för år 2023

Understöd för grundundervisning i konst kan sökas en gång om året. Ansökningstiden för år 2023 gick ut 29.9 2022 kl. 16.


Utvecklingsunderstöd för grundläggande konstundervisning 2023-2025

1-3-åriga utvecklingsbidrag för grundundervisning i konst kan nu sökas för åren 2023–25. Utvecklingsbidragens mottagare ska varje år få sin fortsatta ansökan bekräftad för följande år.

Utvecklingsbidrag för grundundervisning i konst kan ökas av helsingforsiska aktörer, som redan är verksamma inom den grundläggande konstundervisningen och som är utanför statsandelssystemet.

Ansökningstiden gick ut 29.9 2022 kl. 16.

Närmare info ger specialplanerare Nina Gran, nina.gran@hel.fi


Undervisningstillstånd för grundläggande konstundervisning

Ansökan om nya undervisningstillstånd för grundundervisning i konst sker senast 1.2 2023 kl. 16. Ytterligare info ger specialplanerare Nina Gran, nina.gran@hel.fi


Träffar för grundläggande konstundervisning

GUK-träff organiserades på Fredriksberg 17.8.2022. Materialet hittar du här (pdf på finska)


Mer information om stödet för grundläggande konstundervisning ges av:

Nina Gran, specialplanerare, tfn. (09) 310 37006, nina.gran@hel.fi


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Ansökningstider

Elektronisk ansökan och bilagor

Ansökningsprocessen och beslutsfattande

Anvisningar och länkar

Kontaktuppgifter

Understöd för kultur


Foto: Helsinki Material Bank