Hoppa till innehållet

Understöd för grundläggande konstundervisningObservera! Staden återkräver inte beviljade konst- och kulturbidrag
 
Helsingfors stad återkräver inte redan beviljade bidrag för konst och kultur för evenemang och produktioner som har inhiberats eller flyttats framåt pga coronakrisen. 
 
Helsingfors stad har förståelse för den ekonomiska oro som den exceptionella situationen har förorsakat inom konst och kultur och utreder andra möjliga sätt att stöda kulturfältet. 

Tilläggsinformation

Grundläggande konstundervisning är undervisning i konstämnen som är målinriktad och från nivå till nivå fortskridande, och som primärt riktas till barn och unga. Den ger eleverna beredskap att uttrycka sig och även att söka sig till yrkesutbildning och högre utbildning inom konstformen i fråga.

 

Sammanslutningar som får understöd för grundläggande konstundervisning lämnar årligen under understödsperioden in en ansökan om understöd med bilagor via Helsingfors stads e-tjänster.


Utvecklingsunderstöd för grundläggande konstundervisning 2020-22

1-3-åriga utvecklingsbidrag för grundundervisning i konst har beviljats för åren 2020–22. Utvecklingsbidragens mottagare ska varje år få sin fortsatta ansökan bekräftad för följande år.


Undervisningstillstånd för grundläggande konstundervisning

Tilläggsinformation: specialplanerare Nina Gran, nina.gran@hel.fi


Träffar för grundläggande konstundervisning

GUK-träff organiserades på kulturcentret Caisa i Berghäll  9.8 2019.  På programmet var diskussion i anslutning till ministeriets utredning om GUK; https://valtioneuvosto.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/1410845/taiteen-perusopetuksen-valtionosuutta-tulisi-kasvattaa


Mer information om stödet för grundläggande konstundervisning ges av:

Nina Gran, specialplanerare, (09) 310 37006, nina.gran@hel.fi


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Ansökningstider

Elektronisk ansökan och bilagor

Ansökningsprocessen och beslutsfattande

Anvisningar och länkar

Kontaktuppgifter

Understöd för kultur


Foto: Helsinki Material Bank