Hoppa till innehållet

Kontaktuppgifter


Mer information om understöden ges av:


Enheten för kulturfrämjande


Nina Gran, specialplanerare, (09) 310 37006, nina.gran@hel.fi

 • Grundläggande konstundervisning, kulturpedagogik, teater, svenskspråkig kulturverksamhet

Marjaana Jaranne, planerare, (09) 310 21502, marjaana.jaranne@hel.fi

 • Stadskultur, gatukkonst och musik, mediakonst, dans, barnkultur, musik, film

Sara Kuusi, specialplanerare, (09) 310 32204, sara.kuusi@hel.fi

 • Understöd för att främja kulturverksamhet för seniorer, Helsingforsmodellen

Tiina Laukkanen, planerare 040 176 9173, tiina.laukkanen@hel.fi

 • Specialunderstöd till sammanslutningar inom konst- och kulturbranschen för återhämtning från corona

Sampo Laurikainen, planerare, (09) 310 80007, sampo.laurikainen@hel.fi

 • Musik, evenemang, stadskultur, festivaler, kultur- och konstnärspriser, deltagande budgetering

Salla Mistola, specialplanerare, (09) 310 35771, salla.mistola@hel.fi

 • Dans, teater, mångåriga konst- och kulturunderstöd, utvecklingsunderstöd

Michaela Stenbäck, planerare, (09) 310 37003, michaela.stenback@hel.fi (må-on)

 • Litteratur, bildkonst, fotokonst, formgivning, cirkus, Stora Räntan, miljökonst i Fiskehamnen

Ari Tolvanen, planerare, (09) 310 37008, ari.tolvanen@hel.fi

 • Stadsdelsevenemang, stadskultur, stadsdelsverksamhet, Helsingforsmodellen, museer, deltagande budgetering

Veikko Kunnas, enhetschef, (09) 310 37002, veikko.kunnas@hel.fi

 •   Bidrag för konstinstitutioner


Jenni Peisa, specialplanerare

 • Tillfälligt frånvarande

Anna von Bagh 

 • Tillfälligt frånvarande


Support för Helsingfors stads e-tjänster:

Om du behöver hjälp med användningen av asiointi.hel.fi kan du ringa rådgivningen för e-tjänsterna, tfn 09 310 88800 (mån–fre kl. 8–18)


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Grunder för beviljande av understöd

Ansökningstider

Elektronisk ansökan och bilagor

Ansökningsprocessen och beslutsfattande

Användningen av understödet samt rapportering


Anvisningar och länkar

Understöd för kultur


Foto: Helsinki Material Bank