Suoraan sisältöön

Kontaktuppgifter


Mer information om understöden ges av:


Nina Gran, specialplanerare, (09) 310 37006, nina.gran@hel.fi

  • Grundläggande konstundervisning, barnkultur

Maaria Kuukorento, kulturplanerare, (09) 310 22472, maaria.kuukorento@hel.fi 

  • Teater, klassisk musik

Sampo Laurikainen, kulturproducent, (09) 310 80007, sampo.laurikainen@hel.fi 

  • Stadskultur, gatukonst, rytmmusik, utvecklingsunderstöd, priset för årets kulturgärning

Jenni Peisa, planerare, (09) 310 20455, jenni.peisa@hel.fi

  • Cirkus, dans, mångkulturalitet, internationella projekt

Michaela Stenbäck, kulturproducent, (09) 310 37003, michaela.stenback@hel.fi 

  • Litteratur, enskilda konstnärers projekt, Stora Räntan, kultur- och konstnärspriser

Ari Tolvanen, planerare, (09) 310 37008, ari.tolvanen@hel.fi

  • Stadsdelsevenemang, Helsingforsmodellen

Anna von Bagh, kulturplanerare, anna.vonbagh@hel.fi (kontakta endast via e-post)

  • Bildkonst, formgivning, media, film

Veikko Kunnas, partnerskapschef, (09) 310 37002, veikko.kunnas@hel.fi


Support för Helsingfors stads e-tjänster:

Om du behöver hjälp med användningen av asiointi.hel.fi kan du ringa rådgivningen för e-tjänsterna, tfn 09 310 88800 (mån–fre kl. 8–18)


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Grunder för beviljande av understöd

Ansökningstider

Elektronisk ansökan och bilagor

Ansökningsprocessen och beslutsfattande

Användningen av understödet samt rapportering

Anvisningar och länkar

Understöd för kultur


Foto: Helsinki Material Bank 


DELA