Hoppa till innehållet

Kontaktuppgifter


Mer information om understöden ges av:


Enheten för kulturfrämjande


Jenni Peisa, specialplanerare, (09) 310 20455, jenni.peisa@hel.fi

  • Film, mediakonst, mångkultur, evenemang, festivaler, konst- och kulturunderstöd för Alpparkens evenemangshelhet, utvecklingsunderstöd

Silja Nummi, projektplanerare, (09) 310 38995, silja.nummi@hel.fi

  • Musik, museer, multikonst

Sampo Laurikainen, planerare, (09) 310 80007, sampo.laurikainen@hel.fi

  • Musik, stadskultur, gatukonst, stadsdelseveneman, kulturföreningar, stadsdelsverksamhet, kultur- och konstnärspriser

Tiina Laukkanen, planerare 040 176 9173, tiina.laukkanen@hel.fi

  • Cirkus, teater, bildkonst, design, understöd för att främja kulturverksamhet för seniorer, Fiskehamnens miljökonstprojekt

Sara Kuusi, specialplanerare, (09) 310 32204, sara.kuusi@hel.fi

  • Understöd för att främja kulturverksamhet för seniorer, Helsingforsmodellen

Inka Kunnala, specialplanerare, (09) 310 33 169, inka.kunnala@hel.fi

  • Scenkonst, teater, dans, bidrag för VOS-organisationer

Nina Gran, specialplanerare, (09) 310 37006, nina.gran@hel.fi

  • Barnkultur, litteratur, ordkonst, grundläggande konstundervisning, kulturpedagogik, svenskspråkig kulturverksamhet


Ulla Bergström, enhetschef, (09) 310 22 013, ulla.k.bergstrom@hel.fi

  •   Bidrag för konstinstitutioner


Support för Helsingfors stads e-tjänster:

Om du behöver hjälp med användningen av asiointi.hel.fi kan du ringa rådgivningen för e-tjänsterna, tfn 09 310 88800 (mån–fre kl. 8–18)


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Grunder för beviljande av understöd

Ansökningstider

Elektronisk ansökan och bilagor

Ansökningsprocessen och beslutsfattande

Användningen av understödet samt rapportering


Anvisningar och länkar

Understöd för kultur


Foto: Helsinki Material Bank