Hoppa till innehållet

Konst- och kulturpriserHelsingfors kulturpris

Helsingfors stads kultur- och fritidsnämnd beviljar varje år ett kulturpris till en konstnär från Helsingfors som erkännande för viktiga konstnärliga förtjänster eller för ett viktigt arbete för Helsingfors kulturliv. Prissumman är 15 000 euro.

Pristagare


Årets konstnärer i Helsingfors

Tre meriterade konstnärer i Helsingfors belönas för aktuellt, betydande konstnärligt arbete enligt kultur- och fullmäktigestrategiska prioriteringar som varierar från år till år.

Pristagare


Helsingfors kulturgärning

Helsingfors stads kultur- och fritidsnämnds kultur och biblioteksektion belönar årligen en betydande kulturgärning. Priset är avsett för betydande och nyskapande kulturgärningar eller -projekt, och pristagarens verksamhet ska beröra Helsingfors eller dess invånare. Prissumman är 5 000 euro.

Pristagare


Alla konst- och kulturpriser utdelas utan ansökan.


Understöd för kultur


Foto: Helsinki Material Bank