Hoppa till innehållet

Helsingforsmodellen

Helsingforsmodellen är en modell för delaktiggörande kulturarbete på olika områden, där konstinstitutioner och professionella konstgrupper uppmuntras att verka utanför sina egna väggar i olika stadsdelar tillsammans med områdets invånare och sammanslutningar.

Målen med Helsingforsmodellen är att göra stadsdelarnas konst- och kulturutbud mångsidigare och mer balanserat, stärka gemenskapen och en positiv profilering inom stadsdelarna samt främja invånarnas delaktighet i kulturen. 

Utgångspunkterna för Helsingforsmodellen

 • Kulturens tillgänglighet stärks genom att skapa nya verksamhetsmodeller i samarbete med aktörer inom området och konstinstitutioner.
 • Invånare och grupper uppmuntras att delta i skapandet av konst och kultur.
 • Malms kulturhus, Gamlasgården, Stoa och Nordhuset bidrar aktivt till att skapa nätverk bland invånare och aktörer i sina områden genom att erbjuda sina lokaler och sitt kunnande för delaktiggörande konst- och kulturarbete.

Helsingforsmodellens bedömningskriterier

Konstnärlig kvalitet

 • Konstnärlig vision och yrkesskicklighet
 • Aktören har förutsättningar att arbeta med den aktuella målgruppen (t.ex. pedagogisk kompetens)

Inverkan

 • Verksamheten på området och bland målgruppen är planerad och långsiktig
 • Dialog med områdets invånare och lokala aktörer i planeringen och genomförandet av projektet
 • Projekten är en del av konstorganisationens kärnverksamhet och konstnärliga program samt
 • Gör konstinstitutioners och samfunds publikkontakt
 • Genomförs utanför konstinstitutionernas väggar och i områden utanför centrum

Produktionsmässig och ekonomisk kvalitet

 • En klar verksamhetsplan och tidtabell samt tillräckliga resurser för produktionen, en realistisk budget och egenfinansiering


Projektperioden 2022-2024

För åren 2022-2024, det vill säga den andra projektperioden, reserveras 600 000 euro per år av utvecklingsunderstöden inom ramen för konst- och kulturunderstöd. Under den nya projektperioden prioriteras områdena Stapelstaden-Skomakarböle, Gårdsbacka, Malm och Rönnbacka-Rönninge.  Mer information om prioritetsområdena fås av bidragsberedarna samt Malmhusets direktör och kulturproducent.

Målen för den andra understödsperioden utgör en fortsättning på målen för pilotperioden.

Helsingfors kultur- och fritidsnämnds kultursektion fattade beslut om understöd enligt Helsingforsmodellen vid sitt möte 29 april 2021.Understöden fördelas enligt följande:

 • Helsingin kaupunginteatteri​, Malm​ (teater)
 • Lasten ja nuorten arkkitehtikoulu Arkki​, Malm​ (multikonst)
 • Sun Effects Oy​, Malm (ljuskonst)
 • Q-teatteri​, Malm (teater)
 • Helsinki Urban Art, Stapelstaden-Skomakarböle (multikonst)
 • Suomalainen barokkiorkesteri​, Stapelstaden-Skomakarböle (musik)
 • Todellisuuden tutkimuskeskus ry​, Gårdsbacka ​ (teater)
 • Voimauttavan taiteen äärellä ry​, Gårdsbacka (multikonst)
 • Zodiak presents ry​, Gårdsbacka (dans)
 • Suomen Kansallisteatteri​, Rönnbacka-Rönninge ​ (teater)
 • Tanssiareena ry​, Rönnbacka-Rönninge (dans)
 • Osiris teatteriyhdistys ry​, Rönnbacka-Rönninge (multikonst)


Mer information

Sara Kuusi, planerare, (09) 310 32204, sara.kuusi@hel.fi

Ari Tolvanen, planerare, (09) 310 37008, ari.tolvanen@hel.fi


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Utvecklingsunderstöd

Understöd för kultur


Foto: Helsinki Material Bank