Hoppa till innehållet

Anvisningar och länkar


Ansökan

Konst- och kulturunderstöd: verksamhetsunderstöd och projektunderstöd

Utvecklingsunderstöd

Helsingforsmodellen

Understöd för grundläggande konstundervisning

Bidrag till främjande av kulturella aktiviteter för äldre

Separata ansökningsomgångar

Grunder för beviljande av kulturunderstöd

Ansökningstider

Ansökningsprocessen och beslutsfattande

Kontaktuppgifter


Elektronisk ansökan

Elektronisk ansökan och bilagor

Konst och kultur: ansökan om understöd (asiointi.hel.fi)

Allmänna anvisningar för e-tjänsterna

Anvisningar och rådgivning för e-tjänsterna


Beslut

Ansökningsprocessen och beslutsfattande

Kultur— och biblioteksektionens beslutsmeddelanden (på finska)

Kultur— och biblioteksektionens föredragningslistor och protokoll 2019 (på finska)

Kultursektionens föredragningslistor och protokoll 2017-2018 (på finska)

Tjänsteinnehavarbeslut från 2021 (på finska)

Tjänsteinnehavarbeslut 2020 (på finska)

Tjänsteinnehavarbeslut 2017-2019 (på finska)

STT Info Helsingfors stads kultur- och fritidssektors beslutsmeddelanden

Anvisningar för framställande av ett rättelseyrkande


Användningen av understödet och rapportering

Användningen av understödet samt rapportering

Anvisningar för mottagare av understöd för projektartad verksamhet

Anvisningar för mottagare av understöd för kontinuerlig verksamhet

Rapporteringsblankett för konst- och kulturunderstöd (projektartad verksamhet)

Rapporterinsblankett för specialunderstöd till sammanslutningar inom konst- och kulturbranschen för återhämtning från corona (på finska)

Helsingforslogon


Grundläggande konstundervisning

Understöd för grundläggande konstundervisning

Anvisningar för läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning

Förteckning över läroanstalter som har en godkänd läroplan

Lagen om grundläggande konstundervisning

Utbildningsstyrelsen, Grunderna för läroplanen för grundläggande konstundervisning 2017

Harrastushaku (www.harrastushaku.fi)


Kulturella aktiviteter för äldre

Bidrag till främjande av kulturella aktiviteter för äldre

Kulturkompisar


Andra användbara länkar

Helsingfors stads strategi

Helsingfors stad, Kultur och fritid

Helsingfors stads servicekarta

Anvisningar för evenemangsarrangörer (på finska)

www.varaamo.hel.fi

tapahtumat.hel.fi

Kultus  Inlärningens kulturkalender

Kultur- och fritidsnämndens beslut 13.2.2018, § 28 Kultur- och fritidssektorns gemensamma principer för understöd (på finska)

Kultursektionens beslut 20.3.2018, § 10 Kultursektionens understödsformer och bedömningskriterier och bilaga till beslutet (på finska)

Allmänna anvisningar för beviljande av stadens understöd (på finska)


Övriga aktörer som stödjer kultur 

Undervisnings- och kulturministeriets bidrag

Centret för konstfrämjande

Nylands förbund

Stiftelser och bidragUnderstöd för kultur


Foto: Helsinki Material Bank