Suoraan sisältöön

Användningen av understödet samt rapportering


Anvisningar

Läs noggrant igenom villkoren och anvisningarna för understödet:


 
Utbetalning av understöd

Beviljade understöd och förskott på understöd betalas enligt Helsingfors stads allmänna anvisning.

Projektunderstöd (inte utvecklingsunderstöd) betalas till den sökandes konto inom 21 dagar efter beslutet, om beslutet är positivt.

Utvecklingsunderstöd betalas i två rater enligt sektionens beslut.

Understöd som beviljats för kontinuerlig verksamhet betalas ut enligt följande:

  • understöd under 4 000 euro i en rat,
  • understöd på 4 000–10 999 euro i två rater och
  • understöd på minst 11 000 euro i fyra rater.

För att understöd ska kunna betalas ut till registrerade föreningar, innehavare av firmanamn, andelslag och aktiebolag ska understödstagaren lämna in ett kontoutdrag eller något annat kontointyg från banken där kontots ägare och kontonumret framgår.

Kontakt person (utbetalningar): Minna Leino, förvaltningssekreterare, (09) 310 89044, minna.leino@hel.fi


Användning av Helsingforslogon

Mottagare av understöd ska i mån av möjlighet använda Helsingforslogon i sitt informations- och marknadsföringsmaterial. Helsingforslogon finns i en finsk-, svensk- och tvåspråkig version. Mottagare av understöd ska alltid nämna Helsingfors stad som understödjare av evenemanget.


Anvisningar och länkar

Kontaktuppgifter

Understöd för kultur


Foto: Helsinki Material Bank


DELA