Suoraan sisältöön

Användningen av understödet samt rapportering


Anvisningar

Läs noggrant igenom villkoren och anvisningarna för understödet:


 
Utbetalning av understöd

Beviljade understöd och förskott på understöd betalas enligt Helsingfors stads allmänna anvisning.

Projektunderstöd utbetalas i en rat. Utvecklingsbidrag, understöd för konstens grundundervisning och projektbidrag för Helsingforsmodellen utbetalas i två rater enligt beslut.

Understöd som beviljats för kontinuerlig verksamhet betalas ut enligt följande:

  • understöd under 8 000 euro i en rat,
  • understöd på 8 000–40 000 euro i två rater och
  • understöd på minst 40 000 euro i fyra rater.

Understöden utbetalas på bankkonto, som är på den sökandes namn. Om den sökande inte har ett bankkonto, måste den sökande öppna ett bankkonto. För att påvisa existensen av ett giltigt bankkonto bör den sökande i samband med ansökan som bilaga tillfoga kontoutdrag eller annat dokument som styrker kontoinnehavarens namn och kontonummer. Detta gäller nya sökanden eller ifall kontonumret ändrats. Understöd utbetalas inte, ifall dessa dokument saknas.

Kontakt person (utbetalningar): Minna Leino, förvaltningssekreterare, (09) 310 89044, minna.leino@hel.fi


Användning av Helsingforslogon

Mottagare av understöd ska i mån av möjlighet använda Helsingforslogon i sitt informations- och marknadsföringsmaterial. Helsingforslogon finns i en finsk-, svensk- och tvåspråkig version. Mottagare av understöd ska alltid nämna Helsingfors stad som understödjare av evenemanget.


Anvisningar och länkar

Kontaktuppgifter

Understöd för kultur


Foto: Helsinki Material Bank


DELA