Hoppa till innehållet

AnsökningstiderKonst- och kulturunderstöd

Ansökningstiden för konst och kulturunderstöd under 50 000 euro är fortlöpande. Om man söker om understöd för hela årets verksamhet, bör ansökan dock inlämnas inom angiven utsatt tid. Understöd beviljas inte retroaktivt. För konst- och kulturunderstöd över 50 000 euro samt utvecklingsunderstöd finns särskilda ansökningstider. Ansökningarna ska vara mottagaren till handa senast kl. 16 på den sista ansökningsdagen.

Konst- och kulturunderstöd för år 2021

Konst- och kulturunderstöd på under 50 000 euro kan sökas genom en kontinuerlig ansökan under 2021.

Tidtabellerna för beredningar och beslut under hösten 2021 är följande:

  • Ansökningstid som utgår 18.8 2020 kl. 16 – besluten fattas på kultur— och biblioteksektionens möte 28.9 2021
  • Ansökningstid som utgår 30.9 2021 kl. 16 – besluten fattas på kultur— och biblioteksektionens möte 9.11 2021
  • Ansökningstid som utgår 3.11 2021 kl. 16 – besluten fattas på kultur— och biblioteksektionens möte 7.12 2021

Tidtabellen för tjänstemannabeslut följer i regel kultur— och biblioteksektionens mötestidtabell.

Tidtabellerna för våren 2022 meddelas senare.


Konst- och kulturunderstöd för år 2022

Ansökningstiden för regelbunden verksamhet för hela verksamhetsåret 2022 eller för aktiviteterna i början av 2022:

  • Ansökningstid utgår 31.8 2021 kl. 16 –  besluten fattas på kultur— och biblioteksektionens möte 7.12 2021.
  • Ansökningstid utgår 14.12 2021 kl. 16 – besluten fattas på kultur— och biblioteksektionens första bidragsmöte år 2022.

Vi informerar om tidtabellen för våren 2022 i december 2021. Ansökningar som lämnats in 14.12.2021 kl. 16 behandlas på kultur- och biblioteksutskottets första bidragsmöte år 2022.

Ansökningar från 50 000 euro uppåt kan lämnas in en gång om året för det följande året:

  •  Ansökningstid utgår 31.8 2021 kl. 16 – besluten fattas på kultur— och biblioteksektionens möte 7.12 2021.


Fleråriga konst- och kulturunderstöd

Fleråriga understöd gäller som regel aktörer som redan omfattas av understöd på minst 50 000 euro.

Fleråriga bidragens mottagare ska varje år få sin fortsatta ansökan bekräftad för följande år. Nya fleråriga understöd beviljas inte. Ansökningstiden för fortlöpande ansökningar för år 2022 utgår 24.9 2021 kl. 16 – besluten fattas på kultur— och biblioteksektionens möte 7.12 2021.


Konst- och kulturunderstöd för Alpparkens evenemangshelhet sommaren 2022

Ansökningstiden för Alpparkens riktade understöd går ut 14.12 2021 kl. 16. Besluten fattas på kultur— och biblioteksektionens första bidragsmötet år 2022. Läs mer


Understöd för grundläggande konstundervisning

Understöd för grundundervisning i konst kan sökas en gång om året. Ansökningstiden för år 2022 utgår 30.9 2021 kl. 16 – besluten fattas på kultur— och biblioteksektionens möte 7.12 2021.

Utvecklingsunderstöd för grundläggande konstundervisning 2020-2022

1-3-åriga utvecklingsbidrag för grundundervisning i konst har beviljats för åren 2020–2022. Ansökningstiden är inte öppen för nya sökande. Utvecklingsbidragens mottagare ska varje år få sin fortsatta ansökan bekräftad för följande år. Ansökningstiden för fortlöpande ansökningar för år 2022 utgår 30.9 2021 kl. 16 – besluten fattas på kultur— och biblioteksektionens möte 9.11 2021. 

Undervisningstillstånd för grundläggande konstundervisning

Ansökningstiden för nya undervisningstillstånd eller förändringar för år 2022 har gått ut 6.4 2021. Tilläggsinformation: specialplanerare Nina Gran, nina.gran@hel.fi


Utvecklingsunderstöd

En gång om året kan man ansöka om flerårigt utvecklingsbidrag. Understödet för sökande som redan beviljats ett flerårigt utvecklingsbidrag fastslås efter ansökan on gång om året. 

  •  Ansökningstid utgår 31.8 2021 kl. 16 – besluten fattas på kultur— och biblioteksektionens möte 9.11 2021.

Understöd för Helsingforsmodellen 2022-2024 

  • Ansökningstiden för Helsingforsmodellen 2022-2024  börjar 1.6.2021 och utgår 31.8.2021 kl. 16.00  – besluten fattas på kultur— och biblioteksektionens möte 9.11 2021.


Specialunderstöd för corona hösten 2021  

Ansökningstid börjar 20.9.2021 och utgår 8.10.2021 kl. 16:00. Kultur- och biblioteksnämnden besluter om understöden, som beviljas 23.11.2021. Läs mer


Understöd för att främja kulturverksamhet för seniorer

Ansökningstiden har gått ut 26.2 2021 kl. 16.00. Kultur- och biblioteksnämnden beslutade om understöd för seniorprojekt på sitt möte 29.4 2021. Läs mer


Beställ beslutsmeddelanden till din e-post

Helsingfors stads kultur- och fritidssektors kultur— och biblioteksektions föredragningslistor och beslutsmeddelanden kan beställas direkt till e-posten via STT Info. Beställ STT Infos meddelanden


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten https://asiointi.hel.fi/

Konst och kulturunderstöd

Utvecklingsunderstöd

Understöd för grundläggande konstundervisning

Grunder för beviljande av understöd

Elektronisk ansökan och bilagor

Anvisningar och länkar

Kontaktuppgifter

Konst- och kulturpriser

Understöd för kultur


Foto: Helsingin kaupungin aineistopankki