Suoraan sisältöön

AnsökningstiderKonst- och kulturunderstöd

Ansökningstiden för konst- och kulturunderstöd under 50 000 euro är fortlöpande. Om man söker om understöd för hela årets verksamhet, bör ansökan dock inlämnas inom angiven utsatt tid. Understöd beviljas inte retroaktivt. För konst- och kulturunderstöd över 50 000 euro samt utvecklingsunderstöd finns särskilda ansökningstider. Ansökningarna ska vara mottagaren till handa senast kl. 16 på den sista ansökningsdagen.

Konst- och kulturunderstöd för år 2019

Understöd på under 50 000 euro för kontinuerlig eller projektartad verksamhet år 2019 kan sökas genom en kontinuerlig ansökan under 2019.

Tidtabellerna för beredningar och beslut under våren 2019 är följande:

  • Ansökningstiden gick ut 12.4 2019. kl. 16. – besluten fattades på kultur— och biblioteksektionens möte 28.5 2019.

Tidtabellerna för beredningar och beslut under hösten 2019 är följande:

  • Ansökningstiden gick ut 16.8 2019 kl. 16 – besluten fattas på kultur— och biblioteksektionens möte 1.10 2019.
  • Ansökningstiden går ut 27.9 2019 kl. 16 – besluten fattas på kultur— och biblioteksektionens möte 12.11 2019.
  • Ansökningstiden går ut 1.11 2019 kl. 16 – besluten fattas på kultur— och biblioteksektionens möte 10.12 2019.
  • Ansökningstiden går ut 4.12 2019 kl. 16 – besluten fattas på kultur— och biblioteksektionens första möte om understöd 2020 (mötestiden bekräftas i december 2019)

Vänligen observera: Vi rekommenderar att era ansökningar gällande år 2019 inlämnas senast 27.9 2019 på grund av den begränsade mängd understödsmedel som återstår för detta år.

Tidtabellen för tjänstemannabeslut följer i regel kultur— och biblioteksektionens mötestidtabell.

Ansökningar från 50 000 euro uppåt kan lämnas in en gång om året.

Konst- och kulturunderstöd för år 2020

Ansökningstiden för understöd för år 2020 på minst 50 000 euro för regelbunden verksamhet och för projektverksamhet gick ut 30.8 2019 kl. 16. Besluten fattas på kultur— och biblioteksektionens möten under år 2019.

Ansökningar på under 50 000 euro för regelbunden verksamhet eller projektverksamhet för de tre första månaderna år 2020 kunde sökas senast 30.8.2019 kl. 16 . Besluten fattas på kultur— och biblioteksektionens möten under hösten 2019.

Ansökningar på under 50 000 euro för år 2020 för såväl regelbunden som projektartad verksamhet kan även sökas enligt den kontinuerliga ansöknings- och beredningstidtabellen för år 2020. Ansökningstiden för regelbunden verksamhet för hela verksamhetsåret 2020 utgår 4.12.2019 kl. 16.

Vi informerar om tidtabellen för våren 2020 i december 2019. Ansökningar som lämnats in 4.12.2019 kl. 16 behandlas på kultur- och biblioteksutskottets första bidragsmöte år 2020.

Fleråriga konst- och kulturunderstöd

Fleråriga understöd gäller som regel aktörer som redan omfattas av understöd på minst 50 000 euro.

Fleråriga understöd kan beviljas för sådana aktörer ifall de uppfyllt alla kriterier för understöd och om understödet har använts enligt planerna. Fortsättningsansökan för redan beviljat flerårigt understöd ska göras 27.9.2019 innan kl. 16.

I ansökningsomgången 2019 kan nya fleråriga bidrag beviljas för åren 2020-2022. För nya sökanden gick ansökningstiden ut 30.8 2019 kl. 16

Besluten fattas på kultur— och biblioteksektionens möten under år 2019.

Konst- och kulturunderstöd för Alpparkens evenemangshelhet sommaren 2020

Ansökningstiden för Alpparkens riktade understöd går ut 4.12 2019 kl. 16. Besluten fattas på kultur— och biblioteksektionens första bidragsmötet år 2020. Läs mer


Understöd för grundläggande konstundervisning

Ansökningstiden gick ut 30.8 2019. kl. 16. Besluten fattas på kultur— och biblioteksektionens möten under år 2019.

Gällande godkännande av läroplaner för grundläggande konstundervisning kan man vara i kontakt med specialplanerare Nina Gran, nina.gran@hel.fi

Understöd för grundläggande konstundervisning


Utvecklingsunderstöd (inklusive Helsingforsmodellen)

Ansökningstiden gick ut 30.8 2019 kl. 16. Besluten fattas på kultur— och biblioteksektionens möten under år 2019.

Läs mer om uvecklingsunderstöd


Idéansökan till Helsingforsbiannalen sommaren 2020

Helsingfors stads och Helsingfors konstmuseum HAMs gemensamma projekt Helsingforsbiennalen går av stapeln på Skanslandet sommaren 2020. Biennalen kommer att fokusera på modern bildkonst. Genom idéansökan söker vi konstverk som kompletterar biennalhelheten. Det kan vara konst i form av evenemang som publiken kan delta i, en konstnärlig framställning eller konst som är förknippad med Skanslandets historia. Idéansökan pågår under tiden 29.4-17.5.2019. Ansökningsperioden gick ut 17.5 2019 kl. 16. Läs mer


Beställ beslutsmeddelanden till din e-post

Helsingfors stads kultur- och fritidssektors kultur— och biblioteksektions föredragningslistor och beslutsmeddelanden kan beställas direkt till e-posten via STT Info. Beställ STT Infos meddelanden


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Konst och kulturunderstöd

Utvecklingsunderstöd

Understöd för grundläggande konstundervisning

Grunder för beviljande av understöd

Elektronisk ansökan och bilagor

Anvisningar och länkar

Kontaktuppgifter

Konst- och kulturpriser

Understöd för kultur


Foto: Helsingin kaupungin aineistopankki


DELA