Suoraan sisältöön

AnsökningstiderKonst- och kulturunderstöd

Ansökningstiden för konst- och kulturunderstöd under 50 000 euro är fortlöpande. Om man söker om understöd för hela årets verksamhet, bör ansökan dock inlämnas inom angiven utsatt tid. Understöd beviljas inte retroaktivt. För konst- och kulturunderstöd över 50 000 euro samt utvecklingsunderstöd finns särskilda ansökningstider. Ansökningarna ska vara mottagaren till handa senast kl. 16 på den sista ansökningsdagen.

Snabbunderstöd under perioden av coronarelaterade restriktioner

Ansökan är tillsvidare fortlöpande och nya ansökningar tas till behandling med ca två veckors mellanrum och behandlas med försnabbad tidtabell som tjänstemannabeslut. Nästa behandling gäller ansökningar som lämnats in senast fre 17.4 kl. 16.

Konst- och kulturunderstöd för år 2020

Understöd på under 50 000 euro kan sökas genom en kontinuerlig ansökan under 2020.

Tidtabellerna för beredningar och beslut under våren 2020 är följande:

  • Ansökningstiden gick ut 4.12 2019 kl. 16 – besluten fattas på kultur— och biblioteksektionens möte 4.2 2020
  • Ansökningstiden går ut 31.1 2020 kl. 16 – besluten fattas på kultur— och biblioteksektionens möte 17.3 2020
  • Ansökningstiden går ut 8.4 2020 kl. 16 – besluten fattas på kultur— och biblioteksektionens möte 26.5 2020

Tidtabellen för tjänstemannabeslut följer i regel kultur— och biblioteksektionens mötestidtabell.

Ansökningstiden för regelbunden verksamhet för hela verksamhetsåret 2020 utgick 4.12.2019 kl. 16. Understöd beviljas inte retroaktivt.

Ansökningar från 50 000 euro uppåt kan lämnas in en gång om året. Ansökningstiden för året 2021 meddelas senare.

Tidtabellerna för hösten 2020 meddelas senare.

Konst- och kulturunderstöd för år 2021

Ansökningstiden meddelas senare.

Fleråriga konst- och kulturunderstöd

Fleråriga understöd gäller som regel aktörer som redan omfattas av understöd på minst 50 000 euro. Fortsättningsansökan för redan beviljat flerårigt understöd ska bekräftas efter ansökan en gång om året. Ansökningstiden gällande år 2020 har gått ut. Ansökningstiden för året 2021 meddelas senare.


Understöd för grundläggande konstundervisning

Understöd för grundundervisning i konst kan sökas en gång om året. Ansökningstiden för år 2020 har gått ut. Ansökningstiden för år 2021 meddelas senare.

Utvecklingsunderstöd för grundläggande konstundervisning 2020-22

1-3-åriga utvecklingsbidrag för grundundervisning i konst har beviljats för åren 2020–22. Utvecklingsbidragens mottagare ska varje år få sin fortsatta ansökan bekräftad för följande år. Läs mera

Undervisningstillstånd för grundläggande konstundervisning

Ansökningar om nya undervisningstillstånd eller förändringar för år 2021 kan inlämnas senast 8.4 2020. Tilläggsinformation: specialplanerare Nina Gran, nina.gran@hel.fi


Utvecklingsunderstöd

En gång om året kan man ansöka om flerårigt utvecklingsbidrag. Understödet för sökande som redan beviljats ett flerårigt utvecklingsbidrag fastslås efter ansökan on gång om året. Ansökningstiden för år 2020 har utgått. Ansökningstiden för året 2021 meddelas senare.

Understöd för Helsingforsmodellen för 2019-2021

Utvecklingsbidrag för projekt, som drivs enligt Helsingforsmodellen, har beviljats för åren 2019–21. Understödet för sökande som redan beviljats ett flerårigt utvecklingsbidrag fastslås efter ansökan en gång om året. Ansökningstiden för år 2020 har utgått. Ansökningstiden för året 2021 meddelas senare. 


Beställ beslutsmeddelanden till din e-post

Helsingfors stads kultur- och fritidssektors kultur— och biblioteksektions föredragningslistor och beslutsmeddelanden kan beställas direkt till e-posten via STT Info. Beställ STT Infos meddelanden


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Konst och kulturunderstöd

Utvecklingsunderstöd

Understöd för grundläggande konstundervisning

Grunder för beviljande av understöd

Elektronisk ansökan och bilagor

Anvisningar och länkar

Kontaktuppgifter

Konst- och kulturpriser

Understöd för kultur


Foto: Helsingin kaupungin aineistopankki


DELA