Suoraan sisältöön

Understödsfinansiering för Alpparkens evenemangshelhet sommaren 2020

Alpenparken


Alpparken har traditionellt varit en träffpunkt för en serie musikbetonade evenemang på veckoslut under sommaren. Oftast har aktörer som deltagit i evenemangsserien samarbetat i evenemangsproduktionen genom att komma överens om t.ex. tidtabeller och gemensamma konstruktioner. Helsingfors stad deltar i helheten genom understödsfinansiering.

Understöd ska beviljas enligt behovsprövning till 6–7 evenemang för totalt cirka 80 000 euro. Målet är en helhet av evenemang som erbjuder stadsborna mångsidiga konstupplevelser. Samtidigt vill man också göra det möjligt för nya aktörer att delta som evenemangsarrangörer.

Understöd för evenemang i Alpparken för sommaren 2020 kan nu ansökas. Ansökningarna ska lämnas in senast 4.12 2019 kl. 16 och beslut fattas vid kultur och biblioteksektionens första understödsmöte för 2020.


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Konst- och kulturunderstöd

Understöd för kultur


Foto: Helsinki Material Bank
DELA