Suoraan sisältöön

Understöd för kultur

Helsingfors snabb-bidrag

Staden erbjuder ett snabb-bidrag för att främja nya former av evenemang, gemenskap och distansverksamhet inom kultur, ungdomsverksamhet och motion, digitalt eller på annat sätt. Det totala beloppet för det snabb-bidraget är 300 000 euro och det maximala beloppet per ansökan är 5 000 euro. Syftet med bidraget är att snabbt kunna utnyttja nya innovativa eller digitala sätt att engagera stadsborna. Ansökan är kontinuerlig och inleds från och med måndag 23 mars 2020. Ansökningarna kommer att behandlas som brådskande.

Konst- och kulturunderstöd: staden riktar projektbidrag på max 5 000 e per ansökan till projekt som snabbt kan utnyttja streaming eller olika innovativa och digitala sätt att nå en publik under den tid då coronarestriktionerna råder.

Bidragen kan sökas som normala projektunderstöd via det elektroniska ansökningssystemet och för ansökan gäller samma villkor och kriterier, som hittas på dessa webbsidor. I ansökans tilläggsuppgifter skall nämnas att ansökningen gäller Helsingfors snabb-bidrag.

Ansökningstiden är fortlöpande och ansökningarna behandlas med ca två veckors mellanrum med en försnabbad tidtabell och genom tjänstemannabeslut. Den första omgången utgörs av ansökningar som inkommit senast fre 27.3 kl. 16.


OBS!

På fredagen den 27 mars 2020 är e-tjänsterna starkt överbelastade. Då skulle man behandla den första omgången av de till och med klockan 16 inlämnade ansökningarna för snabb-bidragen inom kultur. På grund av problem med systemet är det dock möjligt att lämna in ansökningar fram till kl. 24.00 söndagen den 29 mars. Vi hoppas att förlängningen av ansökningstiden minskar systemets överbelastning, så att det blir möjligt för dem som vill, att lämna in sina ansökningar under helgen. Det finns dock ingen understödsberedare tillgängliga för att besvara möjliga frågor under helgen. Helsingfors snabb-bidragen kan sökas som fortlöpande ansökan, dvs. ansökningar som anländer efter sön 29 mars överförs till nästa omgång.


Redan beviljade kulturunderstöd återkrävs inte

Staden har många sätt att stödja kultur, motion, ungdomsarbete och medborgaraktiviteter. På grund av coronaviruset har staden beslutat att inte återkräva beviljade kultur- och fritidsbidrag. Bidragsanvändningen kan överföras till ett senare datum, till och med till slutet av våren nästa år. Projektens innehåll kan också ändras och varieras med låg tröskel. Staden tar hänsyn till den nya situationen, är flexibel gällande användningen av bidragen och har förståelse för de svåra och förändrade omständigheterna.

De konst- och kulturunderstöd eller understöd för konstens grundundervisning eller utvecklingsbidrag som beviljats för 2020 kan på grund av coronarestriktionerna användas för samma eller likartade ändamål ända till 31.5.2021. Om detta sker krävs understöden inte tillbaka.

När verksamheten anpassas eller flyttas är det viktigt att ta hänsyn till de kriterier och regler som gäller för stadens understöd i allmänhet. Man behöver inte ansöka om tillstånd för ändrat användningsändamål, men alla förändringar bör dokumenteras och rapporteras. Understödsmottagarna bör även följa alla myndighetsinstruktioner.

Notera dock att om verksamheten inhiberas helt och hållet eller inte alls kan uppskjutas eller förändras bör det beviljade understödet återbetalas. Detta gäller också om verksamheten förverkligas i betydligt mindre skala eller om kostnaderna blir betydligt mindre än tänkt. Gällande möjliga återbetalningar informeras senare här på kulturunderstödens webbsidor.

Ofta frågat

Kontaktuppgifter

----

Helsingfors stödjer stadens konst- och kulturliv genom att dela ut omkring 17 miljoner euro i understöd årligen. Konst- och kulturunderstöd kan sökas för kontinuerlig eller projektartad verksamhet samt för utvecklingsprojekt på 1–3 år. Staden stödjer också läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning och ordnar vid behov separata ansökningsomgångar för understödsanslag.

När du ansöker om understöd, läs noggrant igenom grunder för beviljande av understöd och anvisningarna för ansökan.

Understödsinfo 24.3. ställs in
Stadens enhet för konst- och kulturunderstöd har ställt in understödsinfon 24.3.2020 i Fredriksberg, Maskinverkstadsgränden 1, Vallgård.

Inställningen är en försiktighetsåtgärd för att hindra spridningen av coronaviruset.


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Aktuellt om kulturunderstöd

Konst- och kulturunderstöd

Utvecklingsunderstöd

Understöd för grundläggande konstundervisning

Separata ansökningsomgångar

Konst- och kulturpriser

Grunder för beviljande av understöd

Ansökningstider

Elektronisk ansökan och bilagor

Ansökningsprocessen och beslutsfattande

Användningen av understödet samt rapportering

Anvisningar och länkar

Vanliga frågor

Kontaktuppgifter


Suomeksi     In EnglishFoto: Helsinki Material Bank  

DELA