Hoppa till innehållet

Understöd

Unga människor


Helsingfors stad stödjer stadsbornas psykiska och fysiska välbefinnande, aktivt medborgarskap och bildning:


Kultur

Helsingfors stödjer stadens konst- och kulturliv genom att dela ut omkring 17 miljoner euro i understöd årligen. Konst- och kulturunderstöd kan sökas för kontinuerlig eller projektartad verksamhet samt för utvecklingsprojekt på 1–3 år. Staden stödjer också läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning och ordnar vid behov separata ansökningsomgångar för understödsanslag.

Läs mer om understöd för kultur

Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)


Motion och idrott

Staden delar årligen ut till kulturen cirka sju miljoner euro i form av bidrag. Understödskategorierna för de idrottsföreningar som uppfyller kriterierna för understöd följande: verksamhetsunderstöd, understöd för utnyttjande av lokaler, understöd till andra föreningar som främjar idrott och motion, understöd för framställning av orienteringskartor, samt understöd för kostnader för transport av pensionärs- och specialgrupper.

Läs mer om understöd till idrott

Ansök om understöd till iddrott via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

 

Ungdomsverksamhet

Staden delar understöd till föreningar som har ungdomsverksamhet i Helsingfors. Staden beviljar understöd för att stödja verksamheten, inte för att upprätthålla den – alla föreningar ska således också själva bedriva anskaffning av medel för sin verksamhet. Understödsformerna är följande årliga understöd: verksamhets-, löne- och lägerunderstöd för ferietider samt projektunderstöd.

Läs mer om understöd till ungdomsverksamhet

Ansök om understöd till ungdomsverksamhet via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)


Foto: Helsinki Material Bank