Hoppa till innehållet

Understöd

Unga människor

Helsingfors snabbunderstöd

Staden inrättar en form av snabb-bidrag för att främja nya former av evenemang, gemenskap och distansverksamhet inom kultur, ungdomsverksamhet och motion, digitalt eller på annat sätt.

Det totala beloppet för det snabb-bidraget är 300 000 euro och det maximala beloppet per ansökan är 5 000 euro.

Syftet med bidraget är att snabbt kunna utnyttja nya innovativa eller digitala sätt att engagera stadsborna. Ansökan är kontinuerlig och inleds från och med måndag 23 mars 2020. Ansökningarna kommer att behandlas som brådskande. Noggrannare information finns på kultur och fritidssektorns hel.fi nätsida.

-> snabb-bidrag för projekt inom konst och kultur
-> snabb-bidrag för projekt för ungdomsverksamhet
-> snabb-bidrag för projekt inom idrotten

Kultur och fritidssektorns bidrag återkrävs inte

Eftersom verksamheter har stängts och evenemang har inhiberats på grund av coronaviruset, har staden beslutat att inte återkräva de kultur- och fritidsbidrag som redan beviljats om verksamheten har upphört eller inte genomförts på grund av coronavirusepidemin. Sektionerna för kultur, idrott och ungdom inom Helsingfors stads kultur och fritidssektor informerar om noggrannare direktiv och beslut under våren 2020.

Bidragen kan användas vid ett senare datum, till och med fram till våren nästa år. Dessutom kan innehållet i projekten ändras med en låg tröskel. Staden tar hänsyn till den exceptionella situationen, ger flexibilitet i användningen av bidrag och har förståelse för svåra och förändrade omständigheter.

---

Helsingfors stad stödjer stadsbornas psykiska och fysiska välbefinnande, aktivt medborgarskap och bildning:

Kultur

Helsingfors stödjer stadens konst- och kulturliv genom att dela ut omkring 17 miljoner euro i understöd årligen. Konst- och kulturunderstöd kan sökas för kontinuerlig eller projektartad verksamhet samt för utvecklingsprojekt på 1–3 år. Staden stödjer också läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning och ordnar vid behov separata ansökningsomgångar för understödsanslag.

Läs mer om understöd för kultur

Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)


Motion och idrott

Staden delar årligen ut till kulturen cirka sju miljoner euro i form av bidrag. Understödskategorierna för de idrottsföreningar som uppfyller kriterierna för understöd följande: verksamhetsunderstöd, understöd för utnyttjande av lokaler, understöd till andra föreningar som främjar idrott och motion, understöd för framställning av orienteringskartor, samt understöd för kostnader för transport av pensionärs- och specialgrupper.

Läs mer om understöd till idrott

Ansök om understöd till iddrott via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

 

Ungdomsverksamhet

Staden delar understöd till föreningar som har ungdomsverksamhet i Helsingfors. Staden beviljar understöd för att stödja verksamheten, inte för att upprätthålla den – alla föreningar ska således också själva bedriva anskaffning av medel för sin verksamhet. Understödsformerna är följande årliga understöd: verksamhets-, löne- och lägerunderstöd för ferietider samt projektunderstöd.

Läs mer om understöd till ungdomsverksamhet

Ansök om understöd till ungdomsverksamhet via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)


Foto: Helsinki Material Bank