Hoppa till innehållet

Reservation av lokaler

Varaamo

Varaamo är en tjänst som testas av Helsingfors stad, genom vilken det går att boka lokaler, arbetsställen och anordningar som tillhör Helsingfors stadsbibliotek, Ungdomscentralen samt barnomsorgsverket.

https://varaamo.hel.fi/

Bokning av idrottsutrymmen

Information om bokning av fortlöpande och enskilda turer i idrottsverkets och skolornas idrottslokaler
Idrottsverket har cirka 70 idrottshallar eller -salar samt cirka 90 utomhusplaner. Säsongsbokningar till idrottsservicens lokaler och planer görs separat för vinter- och sommarsäsongen. Ansökan om användningstider av lokaler i skolor och läroanstalter på kvällar eller under fritiden sker via E-tjänster.

Ansökningstidpunkter och anvisningar

Bastur, brasrum och stugor

Basturna rymmer 4 - 50 personer beroende på bastun. Beställningsbastur och bastur med bastuturer finns på öarna i helt underbara omgivningar, till exempel på Fagerö, Ugnsholmen och Rönnskär. Man kan också hitta sådana bastur på fastlandet på allehanda unika ställen med goda transportförbindelser. I staden kan man på sommaren hitta bastur på Rastböle camping och i friluftsstugorna i Svedängen och Månsas. Ett brasrum eller ett annat separat rum kan bokas bland annat i Luk, Pirttibacka och Salmi.
Bastur

Stugor kan bokas från ett dygn till en vecka på Fagerö, Älgsjölandet och Rastböle campingområde.
Älgsjölandet
Fagerö
Rastila Helsinki Camping

I biblioteket går det att ha sammanträde, studera, ordna verksamhet och hålla utställningar

Nästan på varje Helsingfors stadsbiblioteks verksamhetsställe finns det lokaler att hyra för olika ändamål: möten, verksamheter, utställningar, grupparbeten och föreläsningar.

Möteslokalerna är avsedda i synnerhet för möten och samlingar. Allaktivitetsrummen och grupparbetsrummen kan användas till exempel för grupparbeten, möten, samlingar eller andra ändamål. På Böle huvudbibliotek finns även en uthyrbar föreläsningssal för 90 personer.

I de uthyrbara lokalerna finns all utrustning som behövs till exempel för föreställningar.

Lokalhyrorna är huvudsakligen 30 euro per timme. För Böle huvudbiblioteks auditorium och datorrum är hyran 45 euro per timme.

Möteslokaler, stadens kontorslokaler och allaktivitetslokaler samt bibliotekens kontaktuppgifter finns samlade enligt bibliotek i webbtjänsten HelMet.fi.

Utställningsrum i en del bibliotek

I vissa bibliotek finns det rum där konstutställningar kan hållas. Om du letar efter en utställningslokal, ta direkt kontakt med biblioteket där du skulle vilja ordna den. Bibliotekens kontaktuppgifter hittar du på HelMet.fi.

Kulturhusens lokaler

Enheten för allmänna kulturtjänster hyr ut lokaler för olika ändamål i kulturhusen som finns på olika håll i Helsingfors. Det finns föreläsningssalar, auditorier, mötesrum, hobbyutrymmen samt gallerier och aulor lämpliga för utställningar.

Ateljélokaler och bostäder hyrs ut åt konstnärer.

Ta en titt på lokalerna

Helsingfors stadsmuseum hyr ut mötes- och festlokaler i stadsmuseet, Alexandersgatan 16, och Villa Hagasund, Mannerheimvägen 13b. Anbudsbegäran och lokalförfrågningar kan göras på adressen   http://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/sv/ditt-besok/lokaluthyrning/.