Hoppa till innehållet

Kundavtalsvillkor

Kundavtalsvillkor för idrottsservicens idrotts- och motionsplatser

1. Månads- och seriekorten är personliga
Serie- och månadsprodukterna laddas på kundkortet. Kundkortet (smartkort) kostar 4,00 euro, och på kortet laddas samtliga månads- och serieprodukter som man köper. Med kortet kan du gå genom porten/dörren direkt till idrottsplatsen.

2. Giltighetstid
Varje produkt är giltig två år från inköpsdatumet, och den ska användas i sin helhet inom giltighetstiden. Giltighetstiden för säsongsprodukterna är följande: 1 mån. = 30 dagar, säsongskort på 4 mån. = 120 dagar från den första användningen, den årliga friluftsbadsäsongen varar från öppningsdatumet till stängningsdatumet. Med månads- och säsongsprodukterna ett (1) inträde per dygn. Kontrollera inträdesrätten på den egna idrottsplatsen.

3. Bruksanvisningar för kundkort
Visa upp kortet vid kortläsaren vid ankomst: Vid porten/dörren ska du visa upp kortet vid kortläsaren, och om det finns en gällande produkt till önskad tjänst på kortet hör du en signalton och kan öppna porten/dörren. På engångskupongerna finns en kod som ska knappas in på kortläsarens PIN-pad. Om du också vill betala för en kompis med seriekortet ska du gå in via kundservicen.

4. Användning av tjänster
Du kan använda tjänsten som laddats på kortet där du köpt tjänsten samt på idrotts- och motionsplatser i lägre priskategorier (Georgsgatans, Östra centrums, Jakobacka och Britas simhall, friluftsbaden, Ladugårds idrottshall, Sportkvarnen och Tölö sporthall, motions- och styrketräningssalar samt konstisbanor). Kontrollera var kortet kan användas när du köper produkten. Personalen har rätt att i samband med missbruk och brott mot ordningsreglerna förhindra användning av tjänsterna.

5. Fritt inträde till simhallar
I simhallarna med gym har du möjlighet att utöver gymträningen också bada bastu och simma utan att behöva betala extra.

6. Assistenters inträde till Helsingfors stads idrotts- och motionsplatser
När klienten har rätt till en personlig assistent har även assistenten rätt till gratis inträde till Helsingfors stads idrotts- och motionsplatser. Klienten kan bes bevisa sitt behov av assistent. Rätten till en personlig assistent kan bevisas med social- och hälsovårdsväsendets beslut eller med ett separat kort varav beslutet framgår eller med HRT:s kort ”rätt till ledsagare”. Assistenterna får också delta gratis i Helsingfors stads instruerade motionspass.
Specialbadkort 2 och 3 förpliktar till närvaro av en assistent/assistenter.

7. Betalning
Produkterna kan betalas med kontanter, bankkort, kreditkort utfärdade av Nets Ab, SporttiPassi, EazyBreak, Ticket Mind & Body-kort och med följande motionssedlar: Smartum Ab:s motions- och kultursedlar samt Kultursedlar eller Saldokort, Nets Ab:s Virike-sedlar samt Tyky-motionssedlar utfärdade av RJ-Kuntoseteli Oy.

Man kan inte köpa produkter i prisklassen Övriga eller betala inträde eller kort för någon annan än sig själv med SporttiPassi eller andra motions- och kultursedlar eller kort. Idrottsservicens prisinformation finns på adressen https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/tjanster/motion-och-friluftsliv/priser/.

8. Försvunnet kort
Meddela oss omedelbart om ditt kort försvinner. Vi kan spärra det försvunna kortet och ladda produkterna på ett nytt kort. Ett nytt kort kostar 4,00 euro.

9. Erbjudanden
Olika erbjudanden kan inte kombineras. Rabattprocenter eller rabattbelopp i euro gäller endast normalprissatta produkter, inte produkter i rabattprisgrupper eller redan rabatterade produkter. Kampanjprodukter och rabatterade produkter kan ha avvikande giltighetstider.

10. Återbetalningar och produktändringar
Byten och ändringar av produkter behandlas från fall till fall. Vid allvarlig sjukdom eller annat motsvarande träningshinder ska du omedelbart begära om en träningspaus. Ersättningar betalas inte retroaktivt. Avgifter för kundkort återbetalas inte.

11. Åldersgränser för olika tjänster
Barn under 7 år och icke simkunniga personer ska åtföljas av en simkunnig person som har fyllt 15 år. Barn över 7 år ska använda omklädningsrummen för det egna könet. För att få simma i 50-metersbassängen eller i bassängen med hoppställningar ska personen kunna simma minst 25 meter i ett sträck. För att den allmänna säkerheten kan garanteras är åldersgränsen till gymmet och de instruerade lektionerna 15 år. För deras egen säkerhets skull får små barn inte vistas på gymmet.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.