Hoppa till innehållet

Fastställande av prisgrupper

Fastställande av andra prisgrupper

Vem räknas som barn

- 7-17-åringar köper en barnbiljett
- barn under 7 år betalar ingen inträdesavgift
- på Rastböle campingplats räknas 0-15-åringar som barn.

Vem räknas som studerande

Följande personer är berättigade till studierabatt:
- Personer som är heltidsstuderande; studierna varar minst nio månader och omfattar 25 timmar lektioner i veckan.
- Personer som har något av följande studiekort: FSS-, International Student Card ISIC-, Osku-, Sakki-, Samok-, Finlands Gymnasistförbunds SLL-, SLL-ISIC-, SYL-kort eller om den studerande har FPA:s beslut om studiestöd eller VR:s och Matkahuoltos gemensamma kort. Studerandeintyg i pappersform som läroanstalterna skriver ut gäller för ett studieår åt gången (av intyget bör framgå den studerandes identitet, läroanstalt och hur länge studierna pågår).

Studiekortets giltighetstid visas genom en terminsdekal som klistras på kortet. Kortinnehavaren får dekalen av sin studentorganisation.

Personer som genomför en läroavtalsutbildning, studerar vid ett vuxengymnasium eller inom en arbetskraftsutbildning får ingen rabatt.

Obs! De som studerar till medicine licentiat avlägger dock grundexamen och får därmed studeranderabatt.

Vem räknas som arbetslös  

Följande personer är berättigade till rabatt för arbetslösa:
 - Personer som har ett högst tre månader gammalt beslut om utbetalning av arbetslöshetsbidrag av FPA eller arbetslöshetskassan.
- Personer som har ett högst tre månader gammalt arbetslöshets- eller integrationsintyg av arbetskraftsbyrån.
- Personer som har ett intyg som skrivits ut från TE-tjänsternas webbplats för e-tjänster. Godkända koder: 02, 03, 05, 06 och 07.
- Personer som har ett arbetslöshetsintyg i elektroniskt format.  
Ingen rabatt med arbetskraftsbyråns kundkort eller arbetskraftspolitiska utlåtanden.

Vem räknas som pensionär  

Följande personer är berättigade till pensionärsrabatt:
- Personer som har folkpensionsanstaltens pensionärskort eller ett motsvarande pensionärskort av en pensionskassa eller stiftelse.  
Ingen rabatt för deltidspensionärer.

Vem räknas som invalid  

Följande personer är berättigade till invalidrabatt:
- Personer som har parkeringstillstånd för invalider.
- Personer som har ett kort för synskadade.
- Personer som har ett stadskort som har beviljats för färdtjänst i enlighet med handikappservicelagen.
- Personer som har HRT:s ”Rätt till ledsagare”-kort  
Om en kund är berättigad till personlig assistent, får assistenten komma med till motions- eller idrottsplatsen utan extra avgift.

Vem räknas utföra värnplikt och civiltjänst  

Följande personer är berättigade till värnplikts- eller civiltjänstrabatt:
- Personer som kan uppvisa ett giltigt garnisonskort eller annat intyg som idrottsverket godkänt och som visar att personen i fråga utför värnplikt eller civiltjänst.  

  • Ingen rabatt med beslut om utkomststöd.  
  • Identiteten ska styrkas på begäran.