Hoppa till innehållet

Friluftsanvisning för badstränder

Friluftsanvisning för Helsingfors stads badstränder

(20.6.2019)

- På badstranden beter man sig snyggt och tar även andra i beaktande.

- Det är förbjudet att arrangera nöjesevenemang, försäljning, göra reklam eller idka kommersiell fotografering på badstranden utan tillstånd.

- Det är förbjudet att köra motorfordon utanför vägarna som reserverats för ändamålet. Området avgränsat med bojar är enbart avsett för simning. I det avgränsade området vid badstrandens kant är det tillåtet att stiga i land eller sjösätta sup-brädor, kanoter, kajaker och roddbåtar.

- Man får enbart göra upp eld i grillarna byggda för ändamålet. Vid Kallviksuddens badstrand är det dessutom tillåtet att göra upp eld på metallborden reserverade för ändamålet. Friluftsidkaren är skyldig att hantera elden försiktigt och förhindra att den sprider sig.
Grillkol och engångsgrillar som orsakar brandfara ska läggas i kärlen reserverade för dem. Ifall det är varning för skogsbrand är det helt förbjudet att göra upp eld.

- På badstranden får man inte bete sig på ett sätt som stör andra, eller sårar sedligheten.

- På badstranden ska man värna om miljön. Friluftsidkaren ser till att det egna skräpet slängs i sopkärlen. Det är förbjudet att fälla och skada träd, trampa på planteringar eller skada växtbeståndet. Det är särskilt viktigt att man undviker att störa fåglar och att skada deras bon.

- Det är förbjudet att ta med sig hundar och andra djur till badstrandsområdet.

- Friluftsidkaren använder badstranden på eget ansvar och ansvara för sin egendom. Man ska inte använda motionsapparater eller lekredskap som är trasiga. Meddela om fel i apparaterna och vandalism omedelbart till stadens personal.

- På badstranden finns ett område som reserverats för tobaksrökning.

- Man bör följa anvisningar och bestämmelser som personalen ger om ordning och säkerhet.