Hoppa till innehållet

Helvene

Helvenes bakgrund
För nio år sedan kallades representanter för båtklubbar i Helsingfors till ett gemensamt möte inom ramen för Finlands Båtförbunds regionarbetsgrupp. Under detta möte grundades ett inofficiellt samarbetsorgan för föreningar, som fick namnet Helvene. På våren, vanligtvis i slutet av maj, ordnar man ett så kallat kommodormöte i vilket representanter för alla båt- och segelklubbar i Helsingfors är välkomna att delta. Under mötet diskuterar man aktuella ärenden som berör båtliv och utser cirka tio representanter för Helvenes verksamhet för den kommande perioden samt väljer Helvenes ordförande och vice ordförande.

Helvene har koncentrerat sig på att utveckla samarbetet och samverkan mellan båtklubbarna och Helsingfors stad. Under årens lopp har man upptäckt att det är viktigt att man på ett tillräckligt sätt representerar det organiserade båtlivet gentemot strandägaren, det vill säga staden.

Organiseringen har skett enligt en mycket fri operativ modell. Helvene har inga regler som man gemensamt godkänt och anser sig inte kunna ingå några avtal i båtklubbars namn. Däremot utnyttjar det organiserade båtfarares ”yttranderätt” – inte talan – gentemot myndigheter.