Hoppa till innehållet

Belöning till Helsingforsidrottare

Helsingfors stad belönar varje år idrottare från Helsingfors på många sätt
År 2019 fastställde stadsstyrelsen följande principer för belöning för idrottsprestationer och erkännanden i form av pengar, det vill säga stipendier: Framgångsrika Helsingforsidrottare belönas för internationella idrottsprestationer i olympiska spelen och paralympiska spelen samt i VM-tävlingar som ordnats i olympiska grenar i den allmänna klassen i en individuell sport och i handikappidrott, i den allmänna serien i en lagidrott samt i handikappidrott och i ungdomsserien i de grenar där det ordnas officiella VM-tävlingar enligt följande:

Individuella grenar
Allmän serie 1 plats, 2 plats, 3 plats
Olympiska och paralympiska spelen 10 000 euro, 7 500 euro, 5 000 euro
VM-tävlingar (olympiska och paralympiska grenar) 7 500 euro, 5 000 euro, 2 500 euro

Ungdomsserie (äldsta åldersklassen)
VM-tävlingar (olympiska grenar) 3 750 euro, 2 500 euro, 1 250 euro

Laggrenar
Allmän serie 1. plats, 2. plats, 3. plats
Olympiska och paralympiska spelen 5 000 euro, 3 750 euro, 2 500 euro
VM-tävlingar (olympiska och paralympiska grenar) 3 750 euro, 2 500 euro, 1 250 euro

Ungdomsserie (äldsta åldersklassen)
VM-tävlingar (olympiska grenar) 1 850 euro, 1 250 euro, 750 euro

Stipendier beviljas för prestationer i idrottsgrenar som ingår i olympiska och paralympiska spelen och för medaljplaceringar i officiella VM-tävlingar i olympiska grenar. Dessutom kan framgångsrika idrottare i Helsingfors belönas med omtanke i nationellt meningsfulla, under internationella grenförbundets tävlingssystem ordnade VM-tävlingar individuella grenars och laggrenars allmänna serien, som nationella grenförbund har nämnt idrottare till. I sådana fall tillämpas allmänna seriens VM-tävlingarnas individuella och laggrenarnas stipendiesummor.

För att få belöning måste man ha Helsingfors som hemort både då prestationen uppnås och då belöningen delas ut. Idrottaren eller laget kan beviljas endast ett erkännande per kalenderår. Erkännandet beviljas utifrån den bästa prestationen. Stipendier beviljas under stadsstyrelsens anslag och man ska ansöka om erkännandet genast efter prestationen.

Dessutom belönar man varje år på Helsingforsdagen idrottsprestationer genom att dela ut följande erkännanden eller stipendier
Årets idrottare eller lag i Helsingfors 10 000 euro
Årets idrottsförening i Helsingfors 5 000 euro
Årets unga idrottare i Helsingfors 2 500 euro
Årets tränare i Helsingfors 2 500 euro

Vid belöningen beaktas prestationer i alla idrottsformer under perioden 15.4.2018 — 15.4.2019

Priset för idrottsföreningar eller tränare i Helsingfors beviljas inte på basis av tävlingsframgångar, utan det beviljas en förening och tränare som särskilt utmärkt sig i fostran av barn och unga eller skapat nya innovativa verksamhetssätt. Helsingfors idrottssektion väljer vem som belönas och priserna delas ut på Helsingforsdagen den 12 juni.

Uppgifterna skickas till Helsingfors stad
per elektroniska blanketten


För ytterligare information
Taina Korell, tfn. 09 310 38038, taina.korell@hel.fi  
Minna Rehn, tfn. 09 310 36794, minna.rehn@hel.fi