Hoppa till innehållet

Motionsföreningar

Motions- och idrottsföreningarna i Helsingfors ordnar verksamhet inom många olika grenar. På den här webbplatsen finns kontaktuppgifter till Helsingfors idrottsföreningar. Informationen baserar sig på föreningarnas ansökningar om bidrag.

Motionsföreningar (på finska)

Understöd

Understöd till idrott

Bokning av idrottsutrymmen

Idrottsservicen har cirka 70 idrottshallar eller -salar samt cirka 90 utomhusplaner, som kan bokas för användning.

Föreningsparlament

Information om Helsingfors föreningsparlament

Helvene

Information om Helsingfors Helvene

Belöning till Helsingforsidrottare

Helsingfors stad belönar varje år idrottare från Helsingfors på många sätt