Motion

Användarenkät avseende tjänsten Ulkoliikunta.fi

Helsingfors, Esbo och Vanda städers gemensamma tjänst Ulkoliikunta.fi har använts i tre år. Tjänsten har utvecklats och kommer att utvecklas vidare utifrån användarnas erfarenheter och önskemål. I tjänsten finns för närvarande säsongsinformation om skidspårens, skridskobanornas och badsträndernas användbarhet, till exempel i vilket skick skidspåren och skridskobanorna är och huruvida det finns blågrönalger vid badstränderna. Avsikten är att i tjänsten ge sådan information om motionsplatser som går att uppdatera och som kunderna behöver för att veta om tjänsten finns tillgänglig och i vilket skick motionsplatsen är.

Klicka här för att komma till Ulkoliikunta.fi  https://ulkoliikunta.fi/

Det tar cirka 5–10 minuter att besvara enkäten. Vi lottar ut biobiljetter bland alla som svarat! Tack för besväret!

Länk till kundenkäten: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5314084&sid=ZE1kmuMYQa

-----

Idrottsservicen förvaltar cirka 70 idrotts- och motionshallar eller -salar, däribland tre ishallar, fyra simhallar och en ridhall. 
Idrottsplatser inomhus

Idrottsservicens stora utbud av möjligheter till utomhusmotion omfattar bland annat idrottsparker, idrottsplaner, närmotionsplatser, friluftsbad, badstränder, tennisbanor, motionsspår, skridskobanor, konstisbanor, skidspår och vinterbadplatser. 
Idrottsplatser utomhus

Idrottsinstruktörer leder motionsgrupper som kräver specialkompetens och yrkeskunnighet för stadsbor i alla åldrar oberoende av kondition vid åtskilliga enheter överallt i Helsingfors.
Motionskurser

Idrotts- och motionstjänsterna som stödjer välbefinnandet omfattar bland annat förortsmotion, utarbetande av gymprogram, handledning i användning av gymapparater, motionsrådgivning samt ett flertal motionsinstruktioner och -broschyrer.
Motionstjänster som stödjer välbefinnandet

Idrotts- och motionsföreningar i Helsingfors ordnar verksamhet i flera olika grenar. Idrotts- och specialorganisationer kan ansöka om bidrag för sin verksamhet.
Föreningar

Idrottsservicen beviljar användningsturer till idrottsservicens egna idrotts- och motionslokaler och till gymnastiksalarna i de skolor som omfattas av sektorn för fostran och utbildning. 
Bokning av idrotts- och motionslokaler

DELA