Hoppa till innehållet

Motion

Idrottsservicen förvaltar cirka 70 idrotts- och motionshallar eller -salar, däribland tre ishallar, fyra simhallar och en ridhall. 

Idrottsplatser inomhus

Idrottsservicens stora utbud av möjligheter till utomhusmotion omfattar bland annat idrottsparker, idrottsplaner, närmotionsplatser, friluftsbad, badstränder, tennisbanor, motionsspår, skridskobanor, konstisbanor, skidspår och vinterbadplatser. 
Idrottsplatser utomhus

Idrottsinstruktörer leder motionsgrupper som kräver specialkompetens och yrkeskunnighet för stadsbor i alla åldrar oberoende av kondition vid åtskilliga enheter överallt i Helsingfors.
Motionskurser

Idrotts- och motionstjänsterna som stödjer välbefinnandet omfattar bland annat förortsmotion, utarbetande av gymprogram, handledning i användning av gymapparater, motionsrådgivning samt ett flertal motionsinstruktioner och -broschyrer.
Motionstjänster som stödjer välbefinnandet

Idrotts- och motionsföreningar i Helsingfors ordnar verksamhet i flera olika grenar. Idrotts- och specialorganisationer kan ansöka om bidrag för sin verksamhet.
Föreningar

Idrottsservicen beviljar användningsturer till idrottsservicens egna idrotts- och motionslokaler och till gymnastiksalarna i de skolor som omfattas av sektorn för fostran och utbildning. 
Bokning av idrotts- och motionslokaler