Hoppa till innehållet

Allmänna ordningsregler för simhallar och friluftsbad

Allmänna ordningsregler för Helsingfors stads simhallar och friluftsbad

1. Sim- och badtiden inklusive tid för omklädning är totalt 1 ½ timme. För överstigande tid uppbärs en ny avgift.

2. Innan man går i bastun och simbassängen bör man tvätta sig grundligt. Under tvättning och bastubad bör baddräkten kläs av.

3. Det är förbjudet för personer som lider av smittsamma sjukdomar att vistas i omklädnings-, tvättnings- och badutrymmena.

4. Det är förbjudet att till simhallar och friluftsbad medföra föremål som lätt krossas, och att använda tuggummi.

5. Det är förbjudet att vistas i simhallar och friluftsbad under påverkan av rusmedel eller annan narkotika.

6. Det är förbjudet att i simhallar och friluftsbad springa, föra oljud eller på annat sätt uppträda störande eller osedligt.

7. Simning är tillåten endast i egentlig baddräkt.

8. Att använda dykutrustning och spela boll är tillåtet endast under för detta reserverade turer.

9. När man avlägsnar sig från simhallen och friluftsbadet bör nyckeln och hyrda föremål återställas antingen till kassan eller för dem angiven plats.

10. Var och en utnyttjar simhallen och friluftsbadet på eget ansvar och ansvarar även själv för uppbevaringen av sina kläder och övrig egendom i simhallen och friluftsbadet. Hittegods bör överlämnas till personalen.

11. Att använda hoppställningar och vattenkana är tillåtet endast med övervakarens medgivande. Man får hoppa i bassängen endast från bassängens kortändar.

12. Av personalen givna anvisningar och direktiv gällande ordning och säkerhet bör följas.

13. Person eller samfund som bryter mot dessa ordningsregler, eller inte följer av personalen givna anvisningar eller direktiv, kan beordras att avlägsna sig från simhallen eller friluftsbadet och han/det kan för viss tid förbjudas att utnyttja simhallen eller friluftsbadet.

14. Utöver dessa ordningsregler kan för respektive idrottsplats ges närmare anvisningar.