Hoppa till innehållet

Utrymmen att hyra

Kulturcentren som finns på olika håll i Helsingfors hyr ut utrymmen för olika ändamål. Det finns föreläsningssalar, auditorier, mötes- och festlokaler, hobbyutrymmen samt gallerier och entréhallar lämpliga för utställningar.

De allmänna kulturtjänsterna hyr också ut ateljéer och bostäder för konstnärer.


Centrum

Annegården
Lokaler: Festsal 80 platser och auditorium 50 platser
Besöksadress: Annegatan 30 
Bokning av lokal och information: Arja Pitkänen
09 310 37172, arja.pitkanen@hel.fi
Läs mer

Annegården

 

Espens estrad
Lokaler: Espens estrad
Besöksadress: Esplanadparken
Bokning av lokaler och information: Anna-Liisa Tasapuro
09 310 36566, 040 334 1090
anna-liisa.tasapuro@hel.fi
Läs mer

Espens estrad

 

Caisa
Caisa har flyttat från Kajsaniemi till Berghäll till innergården av det s.k. Elanto-kvarteret till Brödfabrikens lokaler.
Utrymmen: auditorium med 120 platser, scen med 160-platser samt mötesutrymmen och ett konstgalleri.
Besöksadress: Ekogatan 4
Bokning av utrymmen och förfrågningar: Merja Taivalantti-Bouchghoul
09 310 37503, merja.taivalantti-bouchghoul@hel.fi
Läs mer

Caisa flyttar till Berghäll.

 

Savoyteatern
Lokaler: Sal 735 platser och aula
Besöksadress: Kaserngatan 46-48
Bokning av lokal och information: Anna-Liisa Tasapuro
09 310 36566, 040 334 1090
anna-liisa.tasapuro@hel.fi
Läs mer
Savoyteatern

 

Stora Räntan
Lokaler: biblioteks-, serverings- och mötesutrymmen i huvudbyggnaden på holmen
Bokning av lokal och information: Saara Metsämäki 
040 413 4355, saarametsamaki@hotmail.com 
Läs mer

Stora Räntan

 

Västra och norra Helsingfors

Gamlasgården
Lokaler: Konsertsal 250 platser, galleri 144 m² och aula
Besöksadress: Klarinettvägen 5 (stationen i Gamlas/Sitratorget)
Bokning av lokal och information: Tiina Laukkanen
09 310 37841, 040 176 9173
tiina.laukkanen@hel.fi
Läs mer

Gamlasgården

 

Malms kulturhus
Lokaler: Malmsalen 201 platser, festsal 60-120 platser, auditorium 42 platser, mötesrum 28 platser och galleri 60 m2
Besöksadress: Nedre Malms torget 1
Bokning av lokal och information: Päivi Mikkola,
09 310 80823, paivi.mikkola@hel.fi
Läs mer

Malms kulturhus

 

Östra Helsingfors

Stoa
Lokaler: Teatersal 250-400 platser, musiksal 74-140 platser, galleri (två våningar), aulaläktare, klubb / mötesrum för 20-30 pers och Restaurang Stoa
Besöksadress: Åbohusvägen 1
Bokning av lokal och information: Monika Silander
09 310 88408, monika.silander@hel.fi
Utställningslokaler: Petra Hannus
09 310 37504, petra.hannus@hel.fi
Läs mer

Stoa

 

Nordhuset
Lokaler: allaktivitetssal 320 platser, galleri, aula och 2 övningsrum
Besöksadress: Mosaiktorget 2
Bokning av lokal och information: Tuuli Tokkola
09 310 71359, tuuli.tokkola@hel.fi
Läs mer

Nordhuset

 

Bostäder och ateljéer att hyra för konstnärer

Djurgårdsvillan
De allmänna kulturtjänsterna hyr ut rum för i huvudsak utländska konstnärer i Djurgårdsvillan vid Tölöviken. Vi önskar att de konstnärer som ansöker om bostad stannar minst en månad.
Information: Satu Sirén
09 310 88406, satu.siren@hel.fi
Läs mer

Djurgårdsvillan

 

Stora Räntan
De allmänna kulturtjänsterna hyr ut arbetsrum i huvudbyggnaden på Stora Räntan till konstnärer och hantverkare från Helsingfors. Ca 30 konstnärer, formgivare och hantverkare har sina arbetsrum i huset. De tar sig till ön året om, på vintern över isen och från vår till höst med turbåt eller med egen båt.
Information: Satu Sirén
09 310 88406, satu.siren@hel.fi
Läs mer

Stora Räntan