Hoppa till innehållet

Kurser

Barn och unga i Helsingfors kan delta i kurser både som en del av sin skoldag och på sin fritid. Annegården, Caisa, Gamlasgården, Malms, Nordhuset och Stoa organiserar kurser. Det bredaste urvalet finns på Annegården. Caisas kursutbud omfattar även kurser för vuxna.

Du kan se det aktuella kursutbudet på kulturhusens egna webbsidor. Kulturcentralens kurser anordnas enligt lågtröskelprincipen och de är förmånliga eller kostnadsfria för deltagarna.
 

 

Fritid för barn och unga

Annegårdens konstkurser
Under Annegårdens konstkurser studerar barn och unga från Helsingfors konst under ledning av konstnärslärare. Annegården erbjuder undervisning inom 14 olika konstformer. I kursutbudet finns kortkurser, kurser på en termin eller på ett läsår samt kurser som fortsätter från år till år. 
Läs mer

Nordhusets fritidskurser
Nordhuset erbjuder kvälls- och veckoslutskurser med varierande innehåll för barn och vuxna. På Nordhuset anordnas även konstverkstäder för ryskspråkiga barn. 
Läs mer

Operation Pulsen!
Operation Pulsen! erbjuder kostnadsfria fritidsaktiviteter för 12–18-åringar, t.ex. kurser, evenemang och mötesplatser i Malmgård, Gamlas och Haga (Västra Pulsen) samt i Bocksbacka, Malm, Mosabacka och Jakobacka (Nordöstra Pulsen). En stor del av aktiviteterna har planerats och genomförts tillsammans med ungdomarna. 
Läs mer

 

Konstfostran i skolan

5x2-konstfostran
Små grupper av lågstadieelever bekantar sig på skoltid med någon konstform under handledning av en professionell konstnär. Syftet med 5x2-konstkurserna är att stödja skolornas egen konstfostran. Kurserna erbjuds av Annegården, Gamlasgården, Malms kulturhus, Stoa och Nordhuset. 
Läs mer

Kulturkurser
Kulturkurserna är avsedda för högstadieskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter i Helsingfors. De är tematiska helheter som integreras i undervisningen. Under kurserna bekantar man sig med olika livsområden med hjälp av konsten. Syftet med kurserna är att erbjuda meningsfulla verktyg för att göra världen mer begriplig. 
Läs mer


Galleriworkshops

De tillfälliga utställningarna på Annegården, Stoa och Nordhuset erbjuder ofta tillhörande verkstäder som riktas till skolklasser.

 

Mångkulturella kurser och verkstäder

Caisa arrangerar mångkulturella kurser och verkstäder i syfte att fostra till internationalism. Dessa är riktade till dagisbarn och skolgrupper samt för alla som är intresserade av olika kulturer. 
Läs mer