Hoppa till innehållet

Kulturcentren och enheten för kulturfrämjande

Enheten för kulturfrämjande och kulturcentren förbättrar verksamhetsförutsättningarna för yrkeskonst i Helsingfors, ökar stadens delaktighet i konst och kultur samt främjar förverkligandet av rätten till kultur. De erbjuder yrkeskonsten lämpliga föreställnings-, undervisnings- och utställningslokaler samt en produktionsmiljö.

Kulturcentren a bjuder stadsborna på kulturevenemang, föreställningar, utställningar, kurser och konstfostran.

Det finns sju kulturhus i Helsingfors: gästscenen Savoyteatern, Annegården, kulturcenter för barn och unga, det internationella kulturcentret Caisa samt Stoa, Nordhuset, Malms kulturhus och Gamlasgården, som är verksamma i olika stadsdelar. I enlighet med sin profil anordnar kulturhusen föreställningar, utställningar, kurser och konstfostran. På somrarna kompletterar Esplanadestraden stadens kulturella utbud.

Enheten för kulturfrämjande och kulturcentren anordnar årligen sammanlagt 1500 föreställningar, 1300 kurser och 120 utställningar. De kulturella utbudet genomförs i nära samarbete med konstfältet i Helsingfors.

Evenemang i Helsingfors


Enheten för kulturfrämjande

Enheten för kulturfrämjande har till uppgift att bereda kulturunderstöd samt förbättra och utveckla verksamhetsförutsättningarna för det fält som understöds. De producerar på sitt sätt en helhetsmässig syn på stadens kulturpolitik.

Annegården

Annegården är ett konstcentrum för barn, ungdomar och familjer, vars huvudverksamhetsformer är undervisning i konst, utställningar, föreställningar, evenemang och verkstäder. Annegården stödjer även konstfostran i hela landet.


Caisa  

Ett internationellt kulturcenter i Berghäll. Caisa främjar utvecklingen av en etniskt och kulturellt diversifierad stad med hjälp av konst och kultur. I Caisa arrangeras föreställningar, evenemang, konstutställningar och konstkurser

Understöd för kultur

Helsingfors stödjer stadens konst- och kulturliv genom att dela ut omkring 17 miljoner euro i understöd årligen. Konst- och kulturunderstöd kan sökas för kontinuerlig eller projektartad verksamhet samt för utvecklingsprojekt på 1–3 år. Staden stödjer också läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning och ordnar vid behov separata ansökningsomgångar för understödsanslag.


Kulturcentren

Gamlasgården

Västra Helsingfors kulturcentral. 13 min. med P-tåget från Järnvägsstationen. I programmet ingår teaterpremiärer, uruppföranden samt internationella gästspel

Malms kulturhus

Kulturcentralen i de norra och nordöstra stadsdelarna. Till Malms kulturhus program hör mångsidiga teaterföreställningar, konserter, utställningar samt filmer.

Nordhuset

Kulturcentralen längst österut i Helsingfors, i ändpunkten av metron, mitt i den urbana stadsnaturen. På programmet står bland annat konserter, barnföreställningar, filmer, teater och utställningar.

Savoyteatern 

En internationell konsertsal och gästscen mitt i Helsingfors. Teatern har 750 platser och cirka 200 evenemangsdagar i året.

Stoa 

Kulturcentralen i östra och nordöstra Helsingfors. I spetsen för Stoas programutbud står högklassiga inhemska och utländska nutidsdans- och nutidscirkusföreställningar.Övriga utrymmen

Esplanadsestraden

Helsingfors livligaste sommarskådeplats i Esplanadparken. Gratiskonserter, dansuppvisningar och andra kulturevenemang under sommarmånaderna.

Stora Räntan
Arbetslokaler för konstnärer och hantverkare utanför Brunnsparken, i centrum av Helsingfors. Om somrarna ordnar konstnärerna utställningar för allmänheten i öns olika lokaler.


Kulturcenter