Hoppa till innehållet

Boka en lokal

Helsingfors stad har ungdomsgårdar och andra verksamhetslokaler runtom i staden, där organisationer och grupper kan ansöka om användningstider.

Prislista från den 1 januari 2017
 
Vid utdelning av användningstider har Helsingfors ungdomsorganisationer och ungdomsgrupper förtur och för dem är tiderna avgiftsfria.

Tider ansöks med de blanketter för ansökan om användningstider som är avsedda för platserna.

Användningstider vid kurs- och lägercentrumen – Bengtsår lägerö, Meriharju naturhus, Granö lägerområde, Seikkailutalo, Vartiosaaren kesätoimipiste, Östersundomin nuorisotalo – för perioden 1.1–31.12 ansöks före den 15 september kl. 16:00. Om sista dagen för den utsatta tiden är en lördag eller helgdag ska ansökan lämnas in senast kl. 16:00 föregående vardag.

Stadigvarande användningstider vid ungdomsgårdarna, Pauligs villa och Sandudd för perioden 15.8–31.5 ska ansökas senast sista vardagen i april.

 

Reserverade lokaler

Ungdomsservicen har verksamhetsställen som beviljas ungdomsföreningar och reserveras enbart för dem.

Med en reserverad lokal avses ett rum eller en lokal som beviljas och reserveras för ett år i taget för perioden 1.9–31.8. Den som ansöker om att reservera en lokal ska visa att föreningens verksamhet fyller kriterierna beträffande t.ex. egna anställda samt verksamhetens omfattning och regelbundenhet. Reserverade lokaler beviljas ungdomsföreningar med rapporteringsskyldighet.

Chefen för byrån för samhällsaktivitet bland unga beslutar om reserverade lokaler, som ska ansökas senast sista vardagen i april med blanketten för Ansökan om användningstider vid ungdomsgårdar.

Ansökan om användningstider skickas per post: Ungdomscentralen, byrån för samhällsaktivitet bland unga, PB 5000, 00099 Helsingfors stad.

Emedan antalet reserverade lokaler är begränsat och inte kan anvisas alla organisationer som behöver reserverade lokaler, kan ungdomsnämnden bevilja hyresbidrag i samband med ansökan om allmänt understöd och verksamhetsbidrag.

 

Ungdomsgårdarna

Ungdomscentralen har ett nätverk av cirka hundra ungdomsgårdar runtom i staden.

Stadigvarande användningstider vid ungdomsgårdarna för perioden 15.8–31.5 ska ansökas senaste sista vardagen i april.

Ansökan om användningstider ska lämnas in till ungdomsgården vid vilken tiden ansöks.

- Ansökan om användningstider vid ungdomsgårdar [doc]   [pdf]

Förfrågningar om tillfälliga tider kan riktas direkt till ungdomsgårdarna året om.

Vid utdelning av användningstider har Helsingfors ungdomsorganisationer och ungdomsgrupper förtur.

 

Sandudd – Hietsu

Kurs- och möteslokalen Hietsu finns i ämbetshuset för ungdomscentralen, adr. Sanduddsgatan 9 B, 2 vån. Rummet rymmer 60 personer och man ansöker om användningstider på kvällar och under veckoslut med blanketten för ansökan om användningstider vid ungdomsgårdar. Reguljära tider på kvällar beviljas på följande sätt: må kl. 19–22, ti kl. 17–19 och 19–22, on 17–19 och 19–22, to kl. 17–19 och 19–22. För veckoslut beviljas bara tillfälliga tider. Mer information: hietaniemenkatu@hel.fi.

Rummet har WLAN och en dataprojektor. I aulan finns möjligheter för kopiering och ljudåtergivning, en dataprojektor samt en estrad. I kaféet finns matservis, organisationskylskåp, spis, mikrovågsugn, kaffekokare och diskmaskiner.