Hoppa till innehållet

Museer

Stadsmuseet

Helsingfors stadsmuseum är världens enda museum med Helsingfors som tema. Fokus ligger särskilt på stadsbornas självupplevda erfarenheter och vanliga vardag som återspeglas i museets föremål och fotografier. Kiss-Kiss-godispapper, en knarrande hetekasäng och ett foto på en förortsgård är värdefulla skatter på museet. Helsingfors stadsmuseum ligger vid hörnet av Senatstorget i stadens äldsta kvarter och inträdet är alltid fritt. På stadsmuseet har alla möjligheten att förälska sig i Helsingfors. Stadsmuseets museifamilj omfattar även fyra andra museer i Helsingfors – Villa Hagasund, Sprutmästarens gård, Arbetarbostadsmuseet och Spåramuseet. Museets samlingar innehåller cirka en miljon foton och 450 000 föremål, och det värnar också om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer samt är Mellersta Nylands landskapsmuseum. Helsingfors stadsmuseums vision 2018 är: Alla kan förälska sig i Helsingfors.


Konstmuseet

HAM, Helsingfors konstmuseum finns i Tennispalatset, som ligger bredvid köpcentret i Kampen och dit är lätt att komma med kollektivtrafikmedel. HAM:s biljettkassa finns i andra våningen i Tennispalatset. I de inhemska och internationella utställningarna i Tennispalatset presenterar HAM modern konst och samtidskonst.

HAM har hand om Helsingforsbornas egen konstsamling med 9000 verk, som finns i Tennispalatset och runtom i hela staden. HAM vill skapa en glad och modig stad. I HAM:s samling ingår över 9000 verk, av vilka cirka 3500 finns på offentliga platser, till exempel i skolor, hälsocentraler och ämbetsverk. Tanken är att konsten ska vara likvärdigt närvarande i de olika stadsdelarna.

Den synligaste delen av Helsingforsbornas samling är de skulpturer som finns i stadens parker, gator och öppna platser. HAM utökar och upprätthåller Helsingfors offentliga konstsamling. I Helsingfors finns närmare 500 utomhusskulpturer, miljökonstverk och historiska minnesmärken till beskådande för alla. Skulpturerna kan beundras runt staden, men även på webben, där du kan besöka HAM:s skulpturbank. Den offentliga konsten kan också ses med mobila enheter på egna skulpturpromenader.

HAM hittar du även i Kampens metrostation, som är av de mest livliga i Helsingfors. HAM-metro finns på metroperrongen och resenärer med giltig resebiljett kan bekanta sig med de utställda verken. Förutom HAM-metro, som ordnar omväxlande utställningar, är Helsingforsbornas konstsamling väl framme på Kampens metrostation. Ipi Kärkis målning Maa, ilma, tuli ja vesi ser man redan då man åker ned på rulltrappan och Otto Karvonens skulptur Kaupungin juuret glädjer besökaren nere på perrongen.