Hoppa till innehållet

Helsingforsmodellen

Helsingforsmodellen är en modell för delaktiggörande kulturarbete på olika områden, där konstinstitutioner och professionella konstgrupper uppmuntras att verka utanför sina egna väggar i olika stadsdelar tillsammans med områdets invånare och sammanslutningar.

Målen med Helsingforsmodellen är att göra stadsdelarnas konst- och kulturutbud mångsidigare och mer balanserat, stärka gemenskapen och en positiv profilering inom stadsdelarna samt främja invånarnas delaktighet i kulturen. Helsingforsmodellen har pilottestats åren 2016–2018.

Utgångspunkterna för Helsingforsmodellen:

 • Kulturens tillgänglighet stärks genom att skapa nya verksamhetsmodeller i samarbete med aktörer inom området och konstinstitutioner.
 • Invånare och grupper uppmuntras att delta i skapandet av konst och kultur.
 • Malms kulturhus, Gamlasgården, Stoa och Nordhuset bidrar aktivt till att skapa nätverk bland invånare och aktörer i sina områden genom att erbjuda sina lokaler och sitt kunnande för delaktiggörande konst- och kulturarbete.

Helsingforsmodellens bedömningskriterier:


Konstnärlig kvalitet

 • konstnärlig vision och yrkesskicklighet
 • aktören har förutsättningar att arbeta med den aktuella målgruppen (t.ex. pedagogisk kompetens)

Inverkan

 • verksamheten på området och bland målgruppen är planerad och långsiktig
 • dialog med områdets invånare och lokala aktörer i planeringen och genomförandet av projektet
 • projekten är en del av konstorganisationens kärnverksamhet och konstnärliga program samt
 • gör konstinstitutioners och samfunds publikkontakt
 • genomförs utanför konstinstitutionernas väggar och i områden utanför centrum

Produktionsmässig och ekonomisk kvalitet

 • en klar verksamhetsplan och tidtabell samt tillräckliga resurser för produktionen, en realistisk budget och egenfinansiering

Projektperioden 2019–2021

För åren 2019–2021, det vill säga den andra projektperioden, reserveras 350 000 euro per år av utvecklingsunderstöden inom ramen för konst- och kulturunderstöd. Under den nya projektperioden prioriteras områdena Gamlas-Malmgård, Stapelstaden-Skomakarböle och Nordsjö. Det finns även möjlighet att föreslå verksamhet för andra områden. Mer information om prioritetsområdena fås av bidragsberedarna samt Gamlasgårdens (Gamlas-Malmgård) och Nordhusets (Nordsjö) kulturproducenter.

Målen för den andra understödsperioden utgör en fortsättning på målen för pilotperioden (2016–2018). Till planerna för den andra understödsperioden hör ett samarbete med stadsmiljösektorn i Nordsjö. Man hoppas att projekten ska bidra till att skapa förutsättningar för en dialog mellan staden och invånarna.

Understöd enligt Helsingforsmodellen för åren 2019–2021

Helsingfors kultur- och fritidsnämnds kultursektion fattade beslut om understöd enligt Helsingforsmodellen vid sitt möte 15 november 2018. Understöden fördelas enligt följande:

Gamlas-Malmgård

Suomalaisen barokkiorkesterin kannatusyhdistys ry (musik): 50 000 €
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö (teater): 50 000 €

Nordsjö

KOM-teatterin Kannatus ry (teater): 33 000 €
Klockriketeatern rf (teater): 34 000 €
Stiftelsen för Finlands fotografiska museum sr (fotografi och media): 33 000 €

Stapelstaden-Skomakarböle

Teatteriyhdistys Tuike ry (teater): 20 000 €
Zodiak Presents ry (dans): 50 000 €
Viihdepalvelu Esirippu Oy/Pohjois-Helsingin bändikoulu (musik): 30 000 €
Helsingfors teaterstiftelse (teater): 50 000 €

Se presentationer av projekter

Mer information:

Ari Tolvanen, planerare, (09) 310 37008, ari.tolvanen@hel.fi
Sampo Laurikainen, kulturproducent, (09) 310 80007, sampo.laurikainen@hel.fi


Ansök om kulturunderstöd via e-tjänsten (asiointi.hel.fi)

Utvecklingsunderstöd

Understöd för kultur


Foto: Helsinki Material Bank