Hoppa till innehållet

Kulturservicen


Helheten kulturservice ansvarar för stadens kulturpolitik och biblioteks-, kultur-, orkester-, samt museernas och konstmuseernas verksamhet. Helheten kulturservice ansvarar för de speciella riksomfattande och regionala uppgifter som tillhör den och som föreskrivs separat i lagar.

Till kulturservicen hör stadsbiblioteket, stadsmuseet, stadsorkestern, stadens konstmuseum HAM samt allmänna kulturtjänster.