Hoppa till innehållet

Idrottsservicen

Idrottsservicens organisation och uppgifter
Helheten Idrottsservice ansvarar för motionsverksamhet och idrottspolitik samt organisering av idrott/motion och idrottsplatser samt campingplats. Tjänsten leds av idrottschef Tarja Loikkanen.

Tjänsten är indelad i Motionsaktivering, Motionsplatser och Friluftstjänster.

Motionsaktivering har hand om idrottshandledning, främjar medborgar- och föreningsverksamhet och ordnar evenemang. De centrala kunderna och målgrupperna är personer som inte motionerar eller gör det lite och specialgrupper. Tjänsten omfattar riktad motionsverksamhet, främjande av medborgar- och föreningsverksamhet och uppgifter i anslutning till evenemang.

Enheten för idrottsfrämjande svarar för idrottsplanering, idrottsprojekt, motionstjänster som produceras med partner, personalidrott och expertis inom idrottsbranschen.

Enheten för riktade idrottstjänster svarar för idrottshandledning, idrottsrådgivning och produktion av idrottsevenemang för olika målgrupper. Tjänsterna realiseras enligt område i det östra, västra och norra teamet.

Partnerskapsenheten svarar för bokning av idrottsplatser och båtplatser samt bokningar av skolornas idrottslokaler under fritiden. Dessutom svarar enheten för främjande av idrottsanläggningar, medborgar- och föreningsverksamhet samt samordning av evenemang.

Enheten för motionsplatser sköter underhåll och service av inomhus- och utomhusidrottsplatser. Tjänsterna riktar sig särskilt till idrottsföreningar och motions- och tävlingsidrottare, men även motionärer. Tjänsterna realiseras enligt område i det östra, västra och norra området.

Enheten för friluftstjänster sköter underhåll och service av frilufts- och campingområden, underhåll och service av rutter och näridrottsplatser samt havstjänster. De centrala kunderna är självständiga motionärer, vardagsmotionärer och friluftsmänniskor.

Enheten för näridrott ansvarar för näridrotts- och utomhusmotionsplatser, promenadrutter, skidspår, badstränder, vinterbadplatser, frilufts- och campingområden.

Enheten för havstjänster ansvarar för båtliv, vattentrafik, friluftsöar och fiske.

Underhållsenheten ansvarar för stödåtgärder för underhåll av idrottsplatser, fastighetsteknik, transporter och underhåll av möbler.