Hoppa till innehållet

Information för samarbetspartner om Finlandsmodellen i Helsingfors

Lapsi tekee vesivärimaalausta pensselillä.

Målet med Finlandsmodellen är att främja barns och ungas välbefinnande genom att göra det möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen utöva en hobby som de tycker om och som är avgiftsfri. I Helsingfors ges elever i årskurs 3–9 möjlighet att utöva hobbyer i sin egen skola eller i närheten av den efter skoldagens slut före kl. 17 (med beaktande av coronaläget). Hobbyutbudet planeras utifrån barnens och ungdomarnas önskemål.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors inleds med pilotfas

Pilotfasen av projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors pågår under perioden 1.1–5.6.2021. Den 22 december 2020 beviljades Helsingfors stad en (1,0) miljon euro av undervisnings- och kulturministeriet (UKM) för att pilottesta verksamhet inom projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Hobbygrupperna inleder sin verksamhet våren 2021, så fort det är möjligt med tanke på coronarestriktionerna och den verksamhet som valts genom konkurrensutsättningen. Tanken är att modellen efter pilotfasen ska etableras inom den grundläggande verksamheten, och målet är att det ska finnas hobbyverksamhet i alla skolor i Helsingfors vid utgången av 2021.

Verksamhetsmodellen planeras, utarbetas och testas tillsammans med aktörer som erbjuder hobbyaktiviteter. Inom projektet används befintlig god praxis och befintliga verksamhetssätt samt skapas helt nya modeller för samarbete mellan skolan och hobbyaktörer.

Viktiga principer för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors

 • förebygga utslagning
 • minska ojämlikhet
 • öka välbefinnandet
 • främja empati
 • främja kreativitet och kritiskt tänkande
 • främja idrott och motion
 • minska ensamhet, stödja kompisrelationer
 • stödja familjerna
 • öka barns och ungdomars färdigheter, erbjuda möjligheter för dem att lyckas samt stärka deras identitet.

Kriterier som i Helsingfors styr hobbyverksamhet i enlighet med Finlandsmodellen

Verksamhet som ordnas i enlighet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet ska

 • vara av hög kvalitet med utbildade ledare. Kultur- och fritidssektorn erbjuder mätare och tilläggsutbildning
 • vara öppen för alla och lättillgänglig
 • vara avgiftsfri
 • vara jämlik
 • vara tillgänglig och hinderfri: verksamheten ordnas i utövarens egen skola eller i skolans näromgivning
 • basera sig på starkt engagemang, viktigt att lyssna på barnen och ungdomarna
 • vara trygg och trivsam: känslan av trygghet inom gruppen främjas och trygga ledare
 • främja glädjen i att ha en hobby, bra sammanhållning och uppkomsten av kompisrelationer.


Anmäl dig som partner inom Finlandsmodellen

Ledda, självständiga och avgiftsfria hobbymöjligheter knyts till skoldagen i samarbete med organisationer och andra aktörer inom hela staden. För de blivande partnerna har ett skede för marknadsanmälningar öppnats i webbtjänsten Hilma för offentlig upphandling. Som samarbetspartner försöker man hitta föreningar, organisationer, företag och aktörer inom idrott, kultur eller annan barn- och ungdomsverksamhet som ordnar hobbyverksamhet. Konkurrensutsättningen genomförs som ett dynamiskt upphandlingsförfarande.  Konkurrensutsättning av samarbetspartner är fortvarande öppen.

Anmäl dig som samarbetspartner här (länken till webbtjänsten Hilma)


Preliminär tidsplan för projektet

 • Januari–mars 2021: konkurrensutsättning av samarbetspartner, planering och organisation, utarbetande av samarbetsmodeller
 • April 2021: konkurrensutsättning av samarbetspartner fortsätter ,de första aktiviteterna inleds (med beaktande av coronaläget)
 • Våren 2021: konkurrensutsättning av samarbetspartner fortsätter, verksamheten etableras och utökas, utvärdering och uppföljning samt planeringen av höstens verksamhet inleds
 • Sommaren 2021: pilotfasen avslutas 5.6.2021, rapportering senast 5.8.2021.


Kommande informationstillfällen


Idrottshobbyer inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors 15.4.2021

Välkommen med på tillfället Idrottshobbyer som en del av Finlandsmodellen i Helsingfors torsdagen den 15.4.2021 kl. 17-18.30 på distans via Teams.

Pilotskedet för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors har inletts. Under tillfället har bl.a. projektets ledare samt Helsingfors idrottservice ordet. Senare diskuterar vi ämnet ur ett idrottsperspektiv. Tillfället är ämnat för idrottsföreningar-, organisationer och –företag. 

Anmäl dig med och ställ förhandsfrågor senast söndagen 11.4.2021 via länken (på finska).

PROGRAM

 • Öppningstal, chefen för idrottstjänster Tuuli Salospohja, Helsingfors stad 
 • Hur har Finlandsmodellen för hobbyverksamhet fötts och vilka förändringar söker vi med modellen?  Ansvarig forskare Mikko Salasuo, Nätverket för ungdomsforskning
 • Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors  Områdeschef för ungdomsarbete Tiina Hörkkö och projektchef Irma Sippola, Helsingfors stad
 • Genomgång av förhands-, och chattfrågor
 • Sammandrag och avslutningsord


Konst- och kulturhobbyer inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors, webbinarium anordnades 19.3.2021.  Vanliga frågor och svar (på finska)


Viktiga länkar för samarbetspartner

Vanliga frågor och svar (på finska)

Upphandlingsannons i Hilma, webbtjänsten för offentliga upphandlingar

Yhdistyksen/harrastustoiminnan järjestäjän terveysturvallisuussuunnitelma, sähköisesti täytettävä lomake ja tulostettava lomake (på finska)

Helsingfors söker samarbetspartner för att starta Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors. STT Meddelande 18.1.2021

Nyhet: Helsingfors söker samarbetspartner för att starta Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors (på finska)

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors www.hel.fi/suomenmalli


Mer information

I Helsingfors samordnar kultur- och fritidssektorn verksamheten inom Finlandsmodellen i samarbete med sektorn för fostran- och utbildning.

Projektchef (Helsingfors stad, kultur och fritid)

Irma Sippola, tfn 09 310 71640, 041 512 1795, irma.sippola@hel.fi

Projektkoordinatorerna områdesvis (Helsingfors stad, fostran och utbildning)

Linnea Lindgård (södra och västra samt svenskspråkiga skolor, idrottshobbyer), tfn 09 310 35022, 040 835 8200, linnea.lindgard@hel.fi

Mirka Nokka (centrum, nordöstra, norra, kultur och konsthobbyer), tfn 09 310 35165, 040 682 6870, mirka.nokka@hel.fi

Saana Saarikivi (östra, sydöstra, Östersundom, digitala hobbyer och övriga hobbyer), tfn 09 310 25211, 040 861 1440, saana.saarikivi@hel.fi


#suomenmalli   #finlandsmodellenFoto: Vesa Laitinen / Helsinki Material Bank