Hoppa till innehållet

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors

Poika ja hulavanne

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är ett projekt som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och vars mål är att öka barns och ungas välbefinnande. Målet är att göra det möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen utöva en hobby som de gillar och som är avgiftsfri.

Utbudet av hobbyer ordnas i skolorna utifrån barnens och ungdomarnas önskemål. Enligt en enkät bland skoleleverna är populära hobbyönskemål bland annat parkour, klättring, matlagning, film och animationer, bildkonst, speldesign och kodning samt robotik och programmering.

Hobbymöjligheter och information om hobbyverksamhetens innehåll ges särskilt till de barn som inte har några hobbyer. De stöds i att fästa sig vid verksamheten, och deras handledare får stöd i sitt arbete till exempel genom aktuella utbildningar. Genom verksamhet som ordnas i samband med skoldagen förs möjligheterna närmare också de barn och unga som har färre möjligheter än andra att prova på olika hobbyer samt skapas förutsättningar för långvariga hobbyer.

Helsingfors stad deltar i pilotfasen av Finlandsmodellen. UKM beviljade Helsingfors stad en (1,0) miljon euro för att ordna verksamhet i enlighet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet under pilotfasen 1.1–5.6.2021. Tanken är att modellen efter pilotfasen ska etableras inom den grundläggande verksamheten, och målet är att det ska finnas hobbyverksamhet i alla skolor i Helsingfors vid utgången av 2021.

Viktiga principer för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors:

  • förebygga utslagning
  • minska ojämlikhet
  • öka välbefinnandet
  • främja empati
  • främja kreativitet och kritiskt tänkande
  • främja idrott och motion
  • minska ensamhet, stödja kompisrelationer
  • stödja familjerna
  • öka barns och ungdomars färdigheter, erbjuda möjligheter för dem att lyckas samt stärka deras identitet.

Att förbättra barns och ungas hobbymöjligheter och öka deras kunskap om hobbyverksamhet i sina respektive områden är ett gemensamt mål för stadens olika sektorer för att främja välbefinnande år 2021. Målet följs upp inom verkställandet av budgeten. Ett av målen för Helsingfors stadsstrategi är att alla barn och unga ska ha en hobby.

Avgiftsfria hobbyer i samband med skoldagen

I Helsingfors ges elever i årskurs 3–9 möjlighet att utöva hobbyer i sin egen skola eller i närheten av den efter skoldagens slut före kl. 17. De första hobbyerna ordnas våren 2021 i skolorna i Helsingfors (med beaktande av coronaläget). Hobbyutbudet och antalet skolor som deltar ökar i takt med att verksamheten organiseras och i enlighet med coronarestriktionerna.

Det regionala coronaläget, de aktuella restriktionerna och myndigheternas hälso- och säkerhetsrekommendationer beaktas inom verksamheten för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet: Helsingfors – aktuellt om coronaviruset

Hobbyerna är avsedda för eleverna i den egna skolan. Eleverna kan delta i hobbygrupperna i begränsad utsträckning och på basis av anmälan. Eleverna anmäler sig till hobbygrupperna direkt till den aktör som ordnar verksamheten. Deltagarna är försäkrade så länge hobbyverksamheten pågår.

Vårdnadshavarna och eleverna informeras om hobbyerna inom Finlandsmodellen bland annat via Wilma. Information om hobbyer och anmälningsanvisningar finns i avsnittet Vår skola/Klubb- och hobbyverksamhet på skolornas respektive webbplatser.

Kom med som samarbetspartner inom Finlandsmodellen

Hobbyverksamhet inom Finlandsmodellen ordnas i samarbete med organisationer och andra aktörer. Under pilotfasen planeras, utarbetas och testas verksamhetsmodellen tillsammans med aktörer som ordnar hobbyaktiviteter. Målet är att skapa helt nya modeller för samarbete mellan skolan och hobbyaktörer.

Som samarbetspartner försöker man hitta föreningar, organisationer, företag och aktörer inom idrott, kultur eller annan barn- och ungdomsverksamhet som ordnar hobbyverksamhet. För de blivande partnerna har ett skede för marknadsanmälningar öppnats i webbtjänsten Hilma för offentlig upphandling. Konkurrensutsättningen genomförs som ett dynamiskt upphandlingsförfarande. Konkurrensutsättning av samarbetspartner är fortfarande öppen.

Se mer detaljerade anvisningar här (länken till partners egen sida)


Kontaktuppgifter

I Helsingfors samordnar kultur- och fritidssektorn verksamheten inom Finlandsmodellen i samarbete med sektorn för fostran- och utbildning.

Projektchef (Helsingfors stad, kultur och fritid)

Irma Sippola, tfn 09 310 71640, 041 512 1795, irma.sippola@hel.fi

Projektkoordinatorerna områdesvis (Helsingfors stad, fostran och utbildning)

Linnea Lindgård (södra och västra samt svenskspråkiga skolor, idrottshobbyer), tfn 09 310 35022, 040 835 8200, linnea.lindgard@hel.fi

Mirka Nokka (centrum, nordöstra, norra, kultur och konsthobbyer), tfn 09 310 35165, 040 682 6870, mirka.nokka@hel.fi

Saana Saarikivi (östra, sydöstra, Östersundom, digitala hobbyer och övriga hobbyer), tfn 09 310 25211, 040 861 1440, saana.saarikivi@hel.fi


Finlandsmodellen i media

Suomi tuo harrastukset kouluihin: "Tämä on maailman paras kerho". Sveriges Radio Finska 26.5.2021, intervju (1:15:27)

Pannukakkua ja animaatioita – harrastukset tuovat sisältöä koululaisten iltapäiviin. Hel.fi 15.5.2021

HS Lasten uutiset kävi tutustumassa harrastamisen Suomen mallin harrastuksiin Yhtenäiskoulussa. Nyheter 16.5.2021

Höpsönä koirista  innokkaat koululaiset uuden eläinharrastuksen parissa. Hel.fi 3.5.2021

Harrastamisen Suomen mallin toiminta käynnistyy Helsingissä. Hel.fi 19.4.2021

Helsinkiläislapsille aletaan tarjota ilmaisia harrastuksia koulun jälkeen – Tavoitteena rauhoittaa illat perheiden ajaksi. Helsingin Sanomat 19.4.2021

Lapsille ja nuorille paljon uusia harrastusmahdollisuuksia, koulujen iltapäivät yhä monipuolisempia. Hel.fi 1.2.2021

Finlandsmodellens hobbyverksamhet startade i Helsingfors

Harrastuksista on tullut kalliita, menestykseen tähtääviä ja iso joukko lapsia jää niiden ulko­puolelle – Nyt ilmaiset ja lasten toivomat harrastukset tuodaan kouluun. Helsingin Sanomat 1.2.2021

Uusi kokeilu tuo maksuttomat harrastukset koulupäivän yhteyteen: "Tukevat perheiden yhdessäoloa iltaisin". Helsingfors stads projektchef Irma Sippola i Uutisaamu i MTV Uutiset 19.1.2021

Helsingfors söker samarbetspartner för att starta Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors. STT Meddelande 18.1.2021


Mer information om Finlandsmodellen (UKM)

Information om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och elevenkäten (UKM)

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet får kontaktpunkt och ny symbol. Pressmeddelande från UKM 28.5.2021

Den riksomfattande Elevenkäten 2020 öppnas på nytt. Nyhet från UKM 19.2.2021

Kohti mallikasta toteutusta: Kokemuksia harrastamisen Suomen mallin pilotista ja eväitä kevään hakuun. Inspelning av UKM:s webbinarium 17.2.2021

Saarikko: Harrastamisen Suomen mallin seuraava vaihe liikkeelle. Pressmeddelande från UKM 4.2.2021 (på finska)

112 kuntaa pilotoi harrastamisen Suomen mallia – toiminnassa mukana yli 200 000 oppilasta. Pressmeddelande från UKM 13.1.2021 (på finska)

Kommuner söks till ett pilotprojekt med Finlandsmodellen – närmare 10 miljoner euro delas ut för barns och ungas hobbyer. Pressmeddelande från UKM 28.10.2020


#suomenmalli  #finlandsmodellen

Finlandsmodellen logo


Foto: Maarit Hohteri/Helsingfors stad