Hoppa till innehållet

Biblioteksservicen

Stadsbibliotek

Helsingfors stad tillhandahåller bibliotekstjänster i 37 bibliotek, två biblioteksbussar och Hembiblioteket eller tjänsten Boken kommer. I biblioteket arbetar 450 personer. Chef för bibliotekstjänsterna är Katri Vänttinen.

I biblioteket finns fyra enheter: regionala bibliotekstjänster, centrumbiblioteket Ode, biblioteksnätverkets gemensamma tjänster och nationella utvecklingstjänster  .

Regionala bibliotekstjänster ansvarar för bibliotekens tjänster och kundservicen.

Centrumbiblioteket Ode producerar bibliotekstjänster med de andra enheterna och sköter samarbetet med sina partner.

Nationella utvecklingstjänster producerar webb-, kommunikations- och andra tjänster till de allmänna biblioteken i hela landet, samt främjar deras samarbete och internationella verksamhet.

Biblioteksnätverkets gemensamma tjänster har bland annat till uppgift att välja, klassificera, katalogisera och indexera biblioteksmaterialet.

Helmet-samarbete

Helsingfors stadsbibliotek samarbetar intensivt med stadsbiblioteken i Esbo, Grankulla och Vanda. Tillsammans bildar de HELMET-biblioteket. Biblioteken har bland annat ett gemensamt bibliotekskort och samlingar som kan lånas över kommungränserna. 

Biblioteket har en lång historia

Biblioteket grundades år 1860, då det första biblioteket öppnades i Helsingfors, i hörnet av Regeringsgatan och Fabiansgatan.

Det första huset i Norden som uttryckligen byggdes för att fungera som biblioteksbyggnad är biblioteket på Richardsgatan, som är verksamt ännu i dag.

Läs om bibliotekets historia här