Organisation

Sektorchef Tommi Laitio


Kultur

Kulturchef Tuula Haavisto

Stadsbiblioteket

 • enheten för regionbibliotek
 • centrumbiblioteket
 • riksomfattande utvecklingsenhet
 • material- och metadataenhet

Stadsmuseet

museichef Tiina Merisalo

 • enheten för kundservice, enhetschef Jari Karhu
 • enheten för kulturarv, enhetschef Minna Sarantola-Weiss

Stadsorkestern

intendent Gita Kadambi  

Stadens konstmuseum HAM

Konstmuseets chef Maija Tanninen-Mattila

 • konstsamling
 • offentlig konst
 • konstutställningar

Allmänna kulturtjänster

Kulturtjänstchef Stuba Nikula

 • kulturcentren
 • riktade kulturtjänster
 • partnerskap och understöd


Motion och idrott

Idrottschef Tarja Loikkanen-Jormakka

Motionsaktivering

chefen för idrottstjänster Tuuli Salospohja

 • enheten för idrottsfrämjande, Hannele Haverinen
 • enheten för riktade kulturtjänster, Maria Nyström
 • partnerskapsenhet, Taina Korell

Motionsplatser

Idrottsplatschef Petteri Huurre

 • östra regionenheten, Risto Hietanoro
 • västra regionenheten, Jyrki Inkinen
 • norra regionenheten, Turo Saarinen

Friluftstjänster

Chef för friluftstjänster Stefan Fröberg

 • enheten för näridrott, Petri Angevuo
 • underhållsenheten, Harri Uusimäki
 • enheten för havstjänster, Ari Maunula


Ungdom

Ungdomsdirektör Mikko Vatka

Östra avdelningen för ungdomsarbete

Områdeschef: Katri Kairimo

 • Hertonäs ungdomsarbetsenhet, Sari Granö
 • Miljöverksamhetens ungdomsarbetsenhet, Susanne Österlund-Toivonen
 • Nordsjö ungdomsarbetsenhet, Kaisa Kivelä
 • Partnerskapsenhet, Markku Toivonen
 • Östra centrum ungdomsarbetsenhet, Jonna Laitinen
 • Gårdsbacka ungdomsarbetsenhet, Jukka Mattila


Västra avdelningen för ungdomsarbete

Områdeschef: öppet

 • Enheten för kulturellt ungdomsarbete, Ulla Laurio
 • Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet, Rufus Vahanen
 • Evenemangsenheten, Pekka Mönttinen
 • Södra ungdomsarbetsenheten, Leena Jonkari
 • Munksnäs ungdomsarbetsenhet, Kristiina Rouhiainen
 • Haga ungdomsarbetsenhet, Marjo Nieminen
 • Gamlas ungdomsarbetsenhet, Lauri Hiltunen

Norra avdelningen för ungdomsarbete

Områdeschef: Heidi Hållman

 • Böle ungdomsarbetsenhet, Pirjo Huuhtiainen
 • Månsas ungdomsarbetsenhet, Antti Sarpo
 • Viks ungdomsarbetsenhet, Lea Packalen
 • Malms ungdomsarbetsenhet, Martti Poteri
 • Nordöstra ungdomsarbetsenheten, Mirja Silajärvi 
 • Verke, Suvi Tuominen


Förvaltnings- och stödtjänster

förvaltningsdirektör Kirsti Laine-Hendolin

Förvaltningstjänst
förvaltningschef Pia Uljas

Personaltjänst
personalchef Kirsi Kallio

Utvecklingstjänst
chef för utvecklingstjänsten Marja-Liisa Komulainen

Ekonomi- och planeringstjänst
ekonomi- och planeringschef Sampo Pajari

Dataadministrationstjänst
dataadministrationschef Jussi Vehviläinen

Lokaltjänst
chef för lokaltjänsten Matti Kuusela

Kommunikations- och marknadsföringstjänst
kommunikations- och marknadsföringschef Saara Suojoki  

DELA