Hoppa till innehållet

Organisation

Kultur- och fritidssektorn är indelad i fyra servicehelheter: bibliotek, kultur, idrott och ungdom.

Kultur- och fritidssektorn

Biträdande sektorchef  Laura Aalto


Biblioteket

Biblioteksdirektör Katri Vänttinen

Regionala bibliotekstjänster

Saara Ihamäki

Centrumbiblioteket Ode

Anna-Maria Soininvaara

Biblioteksnätverkets gemensamma tjänster

Virva Nousiainen-Hiiri

Nationella utvecklingstjänster

Matti Sarmela


Kultur

Biträdande kulturchef Reetta Heiskanen

HAM Stadens konstmuseum

Konstmuseets chef Maija Tanninen-Mattila

 • Konstsamling
 • Offentlig konst
 • Konstutställningar

Stadsmuseet

Biträdande museichef Jari Harju

 • Enheten för kundservice, enhetschef Jari Harju
 • Enheten för kulturarv, enhetschef Minna Sarantola-Weiss

Stadsorkestern

Intendent Aleksi Malmberg

Kulturcentren

Enhetschef Marja-Elina "Paiju" Tyrväinen

 • Gamlasgården
 • Malms kulturhus
 • Nordhuset
 • Stoa
 • Savoyteatern

Enheten för kulturfrämjande

Enhetschef Veikko Kunnas 

 • Annegården
 • Kulturcentret Caisa
 • Partnerskap och understöd


Motion och idrott

Idrottschef Tarja Loikkanen

Motionsaktivering

Chefen för idrottstjänster Tuuli Salospohja

 • Enheten för idrottsfrämjande, Hannele Haverinen
 • Enheten för riktade kulturtjänster, Maria Nyström
 • Partnerskapsenhet, Taina Korell

Motionsplatser

Idrottsplatschef Petteri Huurre

 • Östra regionenheten, Risto Hietanoro
 • Västra regionenheten, Jyrki Inkinen
 • Norra regionenheten, Turo Saarinen

Friluftstjänster

Chef för friluftstjänster Stefan Fröberg

 • Enheten för näridrott, Petri Angevuo
 • Underhållsenheten, Harri Uusimäki
 • Enheten för havstjänster, Ari Maunula


Ungdom

Ungdomsdirektör Mikko Vatka

Östra avdelningen för ungdomsarbete

Områdeschef: Katri Kairimo

 • Hertonäs ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Sari Granö
 • Miljöverksamhetens ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Susanne Österlund-Toivonen
 • Nordsjö ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Kaisa Kivelä
 • Partnerskapsenhet, verksamhetsledare Markku Toivonen
 • Östra centrum ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Jaakko Rautavaara    
 • Gårdsbacka ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Jukka Mattila

Västra avdelningen för ungdomsarbete

Områdeschef: Tiina Hörkkö

 • Enheten för kulturellt ungdomsarbete, verksamhetsledare Minna Kaljunen
 • Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Rufus Wahen
 • Evenemangsenheten, verksamhetsledare Pekka Mönttinen
 • Södra ungdomsarbetsenheten, verksamhetsledare Leena Jonkari
 • Munksnäs ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Kristiina Rouhiainen
 • Haga ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Essi Junikka
 • Gamlas ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare lauri Hiltunen

Norra avdelningen för ungdomsarbete

Områdeschef: Heidi Hållman

 • Böle ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Pirjo Huuhtiainen
 • Månsas ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Pirjo Lehtinen
 • Viks ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Lea Packalen
 • Malms ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Martti Poteri
 • Nordöstra ungdomsarbetsenheten, verksamhetsledare Mirja Silajärvi 
 • Verke, verksamhetsledare Suvi Tuominen
 • Enheten för uppsökande ungdomsarbete, verksamhetsledare Timo Kontio


Förvaltning

Förvaltningsdirektör Kirsti Laine-Hendolin

Förvaltningstjänster

Förvaltningschef Pia Uljas

Personaltjänster

Personalchef Manna Torvinen

Ekonomi- och planeringstjänster

Ekonomi- och planeringschef Reetta Sariola

Utvecklings- och digitala tjänster

Utvecklings- och digitaliseringschef Jussi Vehviläinen


Ekonomi- och planeringstjänster

Ekonomi- och planeringschef Reetta Sariola

Kommunikations- och marknadsföringstjänster

Kommunikations- och marknadsföringschef Essi Eranka