Suoraan sisältöön

Organisation

Organisationsschema


Sektorchef Tommi Laitio


Kultur

Kulturchef Tuula Haavisto

 • Stadsmuseet

 • museichef Tiina Merisalo

  • enheten för kundservice, enhetschef Jari Karhu
  • enheten för kulturarv, enhetschef Minna Sarantola-Weiss

  Stadsorkestern

  intendent Gita Kadambi  

  Stadens konstmuseum HAM

  Konstmuseets chef Maija Tanninen-Mattila

  • konstsamling
  • offentlig konst
  • konstutställningar

  Allmänna kulturtjänster

  Kulturtjänstchef, tf  Veikko Kunnas 

  • kulturcentren
  • riktade kulturtjänster
  • partnerskap och understöd


  Stadsbiblioteket

  Biblioteksdirektör Katri Vänttinen


  Regionala bibliotekstjänster

  Saara Ihamäki


  Centrumbiblioteket Ode

  Anna-Maria Soininvaara

  Biblioteksnätverkets gemensamma tjänster

  Virva Nousiainen-Hiiri


  Nationella utvecklingstjänster

  Matti Sarmela

  Motion och idrott

  Idrottschef Tarja Loikkanen

  Motionsaktivering

  chefen för idrottstjänster Tuuli Salospohja

  • enheten för idrottsfrämjande, Hannele Haverinen
  • enheten för riktade kulturtjänster, Maria Nyström
  • partnerskapsenhet, Taina Korell

  Motionsplatser

  Idrottsplatschef Petteri Huurre

  • östra regionenheten, Risto Hietanoro
  • västra regionenheten, Jyrki Inkinen
  • norra regionenheten, Turo Saarinen

  Friluftstjänster

  Chef för friluftstjänster Stefan Fröberg

  • enheten för näridrott, Petri Angevuo
  • underhållsenheten, Harri Uusimäki
  • enheten för havstjänster, Ari Maunula


  Ungdom

  Ungdomsdirektör Mikko Vatka

  Östra avdelningen för ungdomsarbete

  Områdeschef: Katri Kairimo

  • Hertonäs ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Sari Granö
  • Miljöverksamhetens ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Susanne Österlund-Toivonen
  • Nordsjö ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Kaisa Kivelä
  • Partnerskapsenhet, verksamhetsledare Markku Toivonen
  • Östra centrum ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Jaakko Rautavaara    
  • Gårdsbacka ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Jukka Mattila


  Västra avdelningen för ungdomsarbete

  Områdeschef: Tiina Hörkkö

  • Enheten för kulturellt ungdomsarbete, verksamhetsledare Minna Kaljunen
  • Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Rufus Wahen
  • Evenemangsenheten, verksamhetsledare Pekka Mönttinen
  • Södra ungdomsarbetsenheten, verksamhetsledare Leena Jonkari
  • Munksnäs ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Kristiina Rouhiainen
  • Haga ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Essi Junikka
  • Gamlas ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare lauri Hiltunen

  Norra avdelningen för ungdomsarbete

  Områdeschef: Heidi Hållman

  • Böle ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Pirjo Huuhtiainen
  • Månsas ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Pirjo Lehtinen
  • Viks ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Lea Packalen
  • Malms ungdomsarbetsenhet, verksamhetsledare Martti Poteri
  • Nordöstra ungdomsarbetsenheten, verksamhetsledare Mirja Silajärvi 
  • Verke, verksamhetsledare Suvi Tuominen
  • Enheten för uppsökande ungdomsarbete, verksamhetsledare Timo Kontio


  Förvaltnings- och stödtjänster

  förvaltningsdirektör Kirsti Laine-Hendolin

  Förvaltningstjänst
  förvaltningschef Pia Uljas

  Personaltjänst
  personalchef Kirsi Kallio

  Utvecklingstjänst
  chef för utvecklingstjänsten Marja-Liisa Komulainen

  Ekonomi- och planeringstjänst
  ekonomi- och planeringschef Ari Tirri 

  Dataadministrationstjänst
  dataadministrationschef Jussi Vehviläinen

  Lokaltjänst
  chef för lokaltjänsten Matti Kuusela

  Kommunikations- och marknadsföringstjänst
  kommunikations- och marknadsföringschef Essi Eranka

  DELA