Hoppa till innehållet

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors

Poika ja hulavanne

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är ett projekt som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och vars mål är att öka barns och ungas välbefinnande. Målet är att göra det möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen utöva en hobby som de gillar och som är avgiftsfri.

Utbudet av hobbyer ordnas i skolorna utifrån barnens och ungdomarnas önskemål. Enligt en enkät bland skoleleverna är populära hobbyönskemål bland annat parkour, klättring, matlagning, film och animationer, bildkonst, speldesign, kodning och programmering.

Hobbymöjligheter och information om hobbyverksamhetens innehåll ges särskilt till de barn som inte har några hobbyer.  Genom verksamhet som ordnas i samband med skoldagen förs möjligheterna närmare också de barn och unga som har färre möjligheter än andra att prova på olika hobbyer samt skapas förutsättningar för långvariga hobbyer.

Viktiga principer för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors:

  • förebygga utslagning
  • minska ojämlikhet
  • öka välbefinnandet
  • främja empati
  • främja kreativitet och kritiskt tänkande
  • främja idrott och motion
  • minska ensamhet, stödja kompisrelationer
  • stödja familjerna
  • öka barns och ungdomars färdigheter, erbjuda möjligheter för dem att lyckas samt stärka deras identitet.


Avgiftsfria hobbyer erbjuds i alla grundskolor

I Helsingfors ges elever i årskurs 3–9 möjlighet att utöva hobbyer i sin egen skola eller i närheten av den efter skoldagens slut före kl. 17. 

Helsingfors stad har förbundit sig att göra modellen för avgiftsfri hobbyverksamhet efter skoldagen till en permanent modell. Den nya hobbyverksamhetsmodellen testades redan under våren 2021 då hobbymöjligheter erbjöds till elever i årskurs 3–6 i 21 skolor. Under höstterminen 2021 erbjöds elever i årskurs 3–9 avgiftsfria hobbymöjligheter i alla Helsingfors 102 grundskolor. Under våren 2022 kom modellen att omfatta privata och statliga grundskolor samt avtalsskolor.


Vårterminens 2023 hobbygrupper börjar f.r.o.m. den 16 januari

Vårdnadshavarna och eleverna informeras om hobbyerna via Wilma. Information om hobbyer och anmälningsanvisningar finns på nuorten.hel.fi/finlansmodellen websidan och i avsnittet Vår skola/Klubb- och hobbyverksamhet på skolornas respektive webbplatser.  

Deltagarna är försäkrade under den tid hobbyverksamheten pågår.


Helsingfors söker fler aktörer för att ordna hobbyverksamhet enligt Finlandsmodellen

Hobbyverksamhet inom Finlandsmodellen ordnas i samarbete med organisationer och andra aktörer. Hobbyer ordnas i alla grundskolor i Helsingfors för elever i årskurs 3–9 på finska, svenska och engelska. Helsingfors söker fler aktörer för att ordna hobbyverksamhet. Läs mer (Länken till partners egen sida)


Kontaktuppgifter

I Helsingfors samordnar kultur- och fritidssektorn verksamheten inom Finlandsmodellen i samarbete med sektorn för fostran- och utbildning.

Projektchef (Helsingfors stad, kultur och fritid)

Irma Sippola, tfn 09 310 71640, 041 512 1795, irma.sippola@hel.fi

Projektkoordinatorerna områdesvis (Helsingfors stad, fostran och utbildning)

Sanna Lesonen (södra, västra och centrum, idrottshobbyer), tfn 09 310 35022, 040 835 8200, sanna.lesonen@hel.fi

Pinja Rosenberg (nordöstra, svenskspråkiga skolor, kultur och konsthobbyer), tfn 09 310 35165, 040 682 6870, pinja.rosenberg@hel.fi

Susan Demirtas (östra, sydöstra, norra, digitala hobbyer och övriga hobbyer), tfn 09 310 38170, 040 682 6599,  susan.demirtas@hel.fi


Finlandsmodellen i media

Avgiftsfri hobbyverksamhet blir en permanent verksamhetsmodell i Helsingfors grundskolor. Hel. fi 13.1.2023

Avgiftsfri hobbyverksamhet fortsätter vid Helsingfors grundskolor. Hel.fi 5.9.2022

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet samlar Helsingforselevernas hobbyönskemål för nästa läsår. Hel.fi

Helsingfors stad efterlyser svenska hobbyaktörer. HBL 12.10.2021

Från och med måndag erbjuds avgiftsfri hobbyverksamhet i alla grundskolor i Helsingfors. Hel.fi 27.8.2021

Suomi tuo harrastukset kouluihin: "Tämä on maailman paras kerho". Sveriges Radio Finska 26.5.2021, intervju (1:15:27)

HS Lasten uutiset kävi tutustumassa harrastamisen Suomen mallin harrastuksiin Yhtenäiskoulussa. Nyheter 16.5.2021

Finlandsmodellens hobbyverksamhet startade i Helsingfors. Hel.fi 19.4.2021

Helsinkiläislapsille aletaan tarjota ilmaisia harrastuksia koulun jälkeen – Tavoitteena rauhoittaa illat perheiden ajaksi. Helsingin Sanomat 19.4.2021

Lapsille ja nuorille paljon uusia harrastusmahdollisuuksia, koulujen iltapäivät yhä monipuolisempia. Hel.fi 1.2.2021

Finlandsmodellens hobbyverksamhet startade i Helsingfors

Harrastuksista on tullut kalliita, menestykseen tähtääviä ja iso joukko lapsia jää niiden ulko­puolelle – Nyt ilmaiset ja lasten toivomat harrastukset tuodaan kouluun. Helsingin Sanomat 1.2.2021

Uusi kokeilu tuo maksuttomat harrastukset koulupäivän yhteyteen: "Tukevat perheiden yhdessäoloa iltaisin". Helsingfors stads projektchef Irma Sippola i Uutisaamu i MTV Uutiset 19.1.2021

Helsingfors söker samarbetspartner för att starta Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors. STT Meddelande 18.1.2021


Mer information om Finlandsmodellen (UKM)

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet (video på finska, svenska text)

Information om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och elevenkäten (UKM)

Elevenkäten 2022 (UKM)

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet får kontaktpunkt och ny symbol. Pressmeddelande från UKM 28.5.2021

Den riksomfattande Elevenkäten 2020 öppnas på nytt. Nyhet från UKM 19.2.2021

Kohti mallikasta toteutusta: Kokemuksia harrastamisen Suomen mallin pilotista ja eväitä kevään hakuun. Inspelning av UKM:s webbinarium 17.2.2021

Saarikko: Harrastamisen Suomen mallin seuraava vaihe liikkeelle. Pressmeddelande från UKM 4.2.2021 (på finska)

112 kuntaa pilotoi harrastamisen Suomen mallia – toiminnassa mukana yli 200 000 oppilasta. Pressmeddelande från UKM 13.1.2021 (på finska)

Kommuner söks till ett pilotprojekt med Finlandsmodellen – närmare 10 miljoner euro delas ut för barns och ungas hobbyer. Pressmeddelande från UKM 28.10.2020


#suomenmalli  #finlandsmodellen


Registerbeskrivning

Foto: Maarit Hohteri/Helsingfors stad