Hoppa till innehållet

Om oss

Helsingfors är en attraktiv och dynamisk stad som erbjuder evenemang, upplevelser, lokaler, stimulerande områden och konstsamlingar, stöd för medborgarverksamhet, inlärning och uppfostringsarbete samt experttjänster. Kultur- och fritidssektorn vill stödja stadsbornas psykiska och fysiska välbefinnande, aktivt medborgarskap och bildning.

Helsingfors är framför allt människornas stad och den bästa staden för barn och unga. Inom kultur- och fritidssektorn betonas frihet. Friheten att välja, friheten att vara sig själv och friheten att göra det man själv är mest intresserad av.

Sektorn är indelad i fyra servicehelheter som är bibliotek, kultur, idrott och ungdom.

Bibliotekservicehelheten omfattar stadsbibliotek.

Kulturservicehelheten omfattar  Helsingfors konstmuseum HAM, stadsmuseet, stadsorkestern och allmänna kulturtjänster. Dessutom ansvarar kulturservicehelheten för kulturpolitiken i staden.

Servicehelheten för idrott ansvarar för motion och idrott och för idrottspolitiken samt för ordnande av motion och idrott, idrotts- och motionsplatserna och för campingplatsen.

Servicehelheten för ungdom ser till ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

Välkommen till Helsingfors!