Hoppa till innehållet

Kultur- och fritidssektorns ledning

Sektorchef
Laitio Tommi
09 310 89045
tommi.laitio@hel.fi

Förvaltningsdirektör
Laine-Hendolin Kirsti
09 310 87751
kirsti.laine-hendolin@hel.fi

Kulturdirektör
Mari Männistö
0400 539900
mari.mannisto@hel.fi

Biblioteksdirektör
Katri Vänttinen
040 5548861
katri.vanttinen@hel.fi

Idrottsdirektör
Loikkanen Tarja
09 310 87720
tarja.loikkanen@hel.fi

Ungdomsdirektör
Mikko Vatka
09 31071252
mikko.vatka@hel.fi