Hoppa till innehållet

Kontaktuppgifter och respons

Kontaktuppgifter

Du når personalen i kultur- och fritidssektorn per telefon, e-post eller genom besök.

Kultur- och fritidssektorns telefonväxel 09 310 1060 är öppen vardagar kl. 8.00-16.00.
Telefonnumret för allmän rådgivning, Helsingfors-info, är 09 310 11111 och den betjänar vardagar kl. 10.00-15.00.

Registratorskontoret betjänar i stadshuset.

Personalens e-postadresser är i formen fornamn.efternamn(at)hel.fi

servicekartan hittar du alla platser där kultur- och fritidssektorn ger service.

Respons kan ges via responsblanketten

På tjänsten Numerot.hel.fi kan du söka telefonnumret till alla anställda vid Helsingfors stad. I tjänsten finns också telefonväxlarna till stadens verk och affärsverk, samt till de viktigaste enheterna.

Kultur- och fritidssektorns ledning