Hoppa till innehållet

Till medierna

Kontakta oss, om du behöver information, tips till artiklar eller personer att intervjua om kultur, idrott eller ungdomsarbete i Helsingfors. Aktuella länkar till pressmeddelanden, pressbilder och annat material hittar du på denna sida för var och en av tjänsterna. Nyheter kan du läsa i nyhetsflödet från stadens kultur- och fritidssektor.

Till listan över kontaktuppgifter kommer du här


Helsingfors stadsmuseum

Pressmeddelanden och pressbilder från Helsingfors stadsmuseum, Villa Hagasund, Arbetarbostadsmuseet, Spåramuseet och Sprutmästarens gård finns i museets medieutrymme på STT Info.

Ytterligare pressmaterial och pressbilder hittar du på stadsmuseets medietjänst.

Helsingfors stadsorkester

Du kan beställa pressmeddelanden från stadsorkesterns webbplats.

Helsingfors konstmuseum HAM

HAM:s pressmeddelanden, pressmaterial och pressbilder finns på HAM:s mediebank.

Bibliotek

Pressmeddelanden och pressbilder från biblioteket hittar du i bibliotekets medieutrymme på STT Info. Nyheter om vår verksamhet hittar du på helmet.fi, på vilken du kan beställa RSS-flödet.

Kulturcentren och enheten för kulturfrämjande

Alla kulturcentren har en materialbank, till vilken du får de nödvändiga lösenorden på adressen kulttuuri.viestinta@hel.fi. Materialet kan användas fritt av medierna i anslutning till redaktionellt material om evenemang på något kulturcentrum.

Idrottsservice

Följ med nyheter från idrottsservicen via STT Info.

Ungdomsservice

Följ med pressmeddelanden om ungdomsarbetet i STT Infos medieutrymme. Nyheter som gäller unga kan du ta del av på webbsidan Unga.