Hoppa till innehållet

Idrottssektionen

Kultur- och fritidsnämnden har en idrottssektion.

Beslutshandlingar

Idrottssektionens föredragningslistor och protokoll

Idrottssektionens beslutsmeddelanden

Uppgifter

Kultur- och fritidsnämndens idrottssektion bidrar till att uppställa målen för idrottsservicehelheten och följer uppfyllelsen av dem. Sektionen ger utlåtande till sektornämnden om resultatbudgeten och verksamhetsplanen.

Dessutom sköter sektionen de uppgifter som hänför sig till fördelningen av understöd avsedda för idrottsverksamhet och genomförande av idrottspolitiken.

Ledamöter

Sektionen har 9 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 

Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och ersättarna i sektionen för sin mandattid. Stadsfullmäktige väljer dessutom en ordförande och en vice ordförande för sektionen bland nämndens ordinarie ledamöter och ersättare.

Idrottssektionens ledamöter

Ledamot

Ersättare

Sami Muttilainen (Saml., ordf.)

Elina Vainikainen

Maria Miala (Saml.)

Jaakko Haataja

Pekka Löfman (Saml.)

Ella Pauna

Arja Karhuvaara (Saml.),
v.ordf. 

Ilmari Heikkinen

Maria Nyqvist (De gröna)

Mikael Ojala

Jukka Järvinen (SDP)

Kirsi Sutton

Hanna Mithiku (Vänst.)

Ahmad Hosseini

Teijo Aalto, Sannfinländarna

Mia-Maria Heinänen

Kimmo Veijalainen, Sannfinländarna

Janiina Reilamo