Hoppa till innehållet

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för uppgifterna för kultur- och fritidssektorn. Nämnden har tre sektioner: kultur- och bibiotekssektionen, idrottssektionen och ungdomssektionen.

Kultur- och fritidsnämnden inledde sin verksamhet då staden övergick till borgmästarmodellen 1.6.2017.
Dokumenten för nämnderna som lades ner i samband med reformen finns att tillgå i arkivet.

Beslutshandlingar

Föredragningslistor, protokoll och beslutsmeddelanden.

Ledamöter

Kultur- och fritidsnämndens ledamöter.

Sammanträdestider

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider.

Kontaktuppgifter

Kultur- och fritidsnämndens kontaktuppgifter.